Δήμος Νοτίου Πηλίου: Έργα ασφαλτόστρωσης 1,2 εκατ. ευρώ


Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέκρινε την χρηματοδότηση προς τον Δήμο Νοτίου Πηλίου ύψους 1.287.000,00 ευρώ από την Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Το έργο αφορά στην ασφαλτρόστρωση αγροτικών οδών που εξυπηρετούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, µε σκοπό τη σωστή και ομαλή διέλευση αυτοκινήτων και αγροτικών οχημάτων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αγροτών στις καλλιέργειές τους.

Συγκεκριμένα, οι αγροτικές οδοί που θα υλοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις είναι:

– Αγροτική οδός σύνδεσης γέφυρας “Μπελεγρίνος”, Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού ∆ικτύου “Βόλος – Νεοχώρι – Τσαγκαράδα – Χορευτό”, µε θέση “Σφαγεία”, της ∆.Ε. Μηλεών .

– Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισμού “Μπελιάν” µε παραλία “Μπελιάν”, της ∆.Ε. Αργαλαστής .

– Αγροτική οδός προς παραλία “Λύρη”, της ∆.Ε. Σηπιάδος.

– Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Καλογριά” µε Αγ. Σώστη, της ∆.Ε. Αργαλαστής

– Αγροτική οδός σύνδεσης Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου “Μηλίνα – Προµύρι” µε θέση “Κυδωνιές”, της ∆.Ε. Σηπιάδος

– Αγροτική οδός σύνδεσης θέσης “Κουκορούτζο” µε παραλία “Καβούλια”, της ∆.Ε. Τρικερίου.

– Αγροτική οδό σύνδεσης Κοινοτικού δρόµου “Αγ. Γεώργιος Νηλείας – Άνω Γατζέα (µέσω Αγ. Τριάδας)” µε τον οικισµό “∆ιορέµατα”, της ∆.Ε. Μηλεών

– Αγροτική οδός σύνδεσης Κοιµητηρίου Καλών Νερών µε Αγ. Μαρίνα, της ∆.Ε. Μηλεών .

– Αγροτική οδός σύνδεσης Οικισµών Καλαµακίου – Λαµπινούς, της ∆.Ε. Αφετών.

Πηγή: ertnews.gr