Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας Έτους 2018

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του stratiotikos.gr, η ετήσια θεώρηση των Βιβλιαρίων Νοσηλείας (ΒΝ) των Στρατιωτικών και των μελών οικογενείας τους, ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου, μέσα από την ηλεκτρονική πύλη διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ, για τη λήψη και την εκτύπωση του σχετικού εντύπου και των αποδεικτικών θεώρησης.

Διευκρινίζεται ότι, η απόκτηση διαπιστευτηρίων, για τη χρήση της ως άνω πύλης του ΓΕΣ, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας απόδοσης διαπιστευτηρίων της υπόψη πύλης, με μέριμνα εκάστου στελέχους (αφορά τα στελέχη που δεν έχουν διαπιστευτήρια).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο προσωπικού της μονάδας σας.

 

Πηγή: Stratiotikos