Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 77/2017

Λάρισα, 21 Ιουλ.  2017

 

ΠΡΟΣ :   Βουλευτές Θεσσαλίας

               Π.Ο.Ε.Σ – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ

 

ΚΟΙΝ.:    Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας

               Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών

               ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ:    Νομοθετικό Πλαίσιο Εργασίας Στρατιωτικών (Υπηρεσίες Στρατιωτικού Προσωπικού)

 

ΣΧΕΤ.:    α. Φ. 400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ

               β. Υπ. αρ. Πρωτοκόλλου 34/26-7-2011 Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ

 

 

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

 

Σκοπός της παρούσης επιστολής είναι η ανάδειξη της διαρκώς αυξανόμενης  απαίτησης μεγάλης μερίδας μελών μας, για τον εξορθολογισμό των υπηρεσιών που εκτελεί το στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και την πιστή εφαρμογή του ανώτατου ορίου των 24ωρων υπηρεσιών, ανά μήνα, όπως έχει θεσμοθετηθεί από την Πολιτεία.

 

Με το (β) σχετικό, σε μια προσπάθεια της Πολιτείας να εξομαλύνει και να εκλογικεύσει την ασύστολη απασχόληση των στρατιωτικών, πέραν του θεσμοθετημένου ωραρίου των 40 ωρών εργασίας, καθιερώθηκε ανώτατο όριο εκτελουμένων υπηρεσιών, ανά μήνα. Η συγκεκριμένη διάταξη αποτέλεσε πραγματική τομή και ανέτρεψε κατεστημένες αντιλήψεις δεκαετιών, σχετικά με τον χειρισμό και το εργασιακό καθεστώς των στελεχών των ΕΔ, υπήρξε δε απολύτως αναγκαία για να περιορίσει τα φαινόμενα αυθαιρεσίας.

 

Δυστυχώς όμως, αντί η απόφαση αυτή να αποτελέσει τον καταλύτη για τη άμβλυνση της υπερωριακής απασχόλησης των στρατιωτικών, μέσω του περιορισμού του αριθμού των υπηρεσιών 24ωρης διαρκείας, που καλούνται να εκτελέσουν και για την οποία αναπληρώνονται μόνον οι οκτώ (8) ώρες, στις οποίες αντιστοιχεί η απαλλαγή που χορηγείται με βάση το (α) όμοιο, δυστυχώς όμως ακόμη και αυτή η ελάχιστη ανταπόδοση, σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται να καταστρατηγείται, κατά το δοκούν, με επίκληση δήθεν υπηρεσιακών αναγκών.

 

Καμία απολύτως πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί για τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών των ΕΔ, για την κατάργηση ή ενοποίηση υπηρεσιών (το γνωστό ανέκδοτο με το παγκάκι του στρατοπέδου αποτελεί μικρογραφία της πραγματικότητας) και για την υιοθέτηση δοκιμασμένων λύσεων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες (8ωρες εναλλασσόμενες βάρδιες, συγκρότηση μόνιμης δύναμης ασφαλείας στρατοπέδων για την εκτέλεση υπηρεσιών κλπ). Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, τη διετία 2015-16 σε στρατόπεδο της Λάρισας εφαρμόστηκε για μεγάλο διάστημα και με ιδιαίτερη επιτυχία το σύστημα εκτέλεσης υπηρεσιών με κυλιόμενο ωράριο [βάρδιες των οκτώ (8) ωρών], καινοτομία η οποία διακόπηκε για άγνωστους λόγους, ίσως γιατί ήταν αδικαιολόγητα πρωτοποριακή, γιατί εμπεριείχε βαθιά ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και προφανώς διότι δεν κρίθηκε σκόπιμο να ανατραπούν πάγιες αντιλήψεις ετών, που θέλουν τον/την συνάδελφο, ως υπεράνθρωπο ον, να μην πεινάει, ούτε να διψάει και φυσικά να μην κουράζεται ποτέ. Περί τήρησης των συνταγματικών επιταγών (θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας), ούτε λόγος φυσικά.

 

Μπορούμε να αντλήσουμε πολλές εμπειρίες από τον τρόπο λειτουργίας των ΣΑ, που έχουν παρεμφερή οργανωτική δομή και επιχειρησιακή διάρθρωση και εκτελούν την αποστολή τους αδιαλείπτως σε 24ωρη βάση, επί 7 ημέρες την εβδομάδα για 365 ημέρες το χρόνο. Οι προαναφερθείσες λύσεις εκτιμάται ότι νομοτελειακά θα εφαρμοστούν στο εγγύς μέλλον. Συνεπώς, όσο γρηγορότερα γίνει αντιληπτή η απαίτηση εκσυγχρονισμού της εσωτερικής υπηρεσίας και όσο συντομότερα εφαρμοστούν νέες και σύγχρονες τακτικές, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για το προσωπικό και τις ΕΔ.   

 

Οι αθρόες παραιτήσεις προσωπικού τα τελευταία χρόνια, το αρνητικό ισοζύγιο κατατασσόμενων – αποστρατευόμενων στελεχών και η ευρείας έκτασης εμπλοκή προσωπικού των ΕΔ στο μεταναστευτικό και στη λειτουργία των δομών φιλοξενίας προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών, που συνεχίζεται έστω και αν έχουμε περάσει (σύμφωνα με τα λεγόμενα κυβερνητικών στελεχών) στη Β’ Φάση του εθνικού σχεδιασμού, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και έχουν προκαλέσει την απόγνωση του στρατιωτικού προσωπικού.

 

Πέραν αυτών, οι συνδυαστικές διατάξεις των Ν.3865/2010 και Ν.4387/2016 που επεκτείνουν ουσιαστικά τον εργασιακό βίο των στρατιωτικών στα σαράντα (40) έτη, δυσχεραίνουν περαιτέρω την καθημερινότητα των στρατιωτικών που καλούνται, ακόμη και σε προχωρημένες πλέον ηλικίες (άνω των 40-50 ετών), να εκτελέσουν, αναλογικά κατά βαθμό, μεγάλο αριθμό υπηρεσιών. Οι συνέπειες της υπέρμετρης σωματικής και πνευματικής καταπόνησης γίνονται αντιληπτές (κόπωση, έλλειψη ύπνου, αγχωτικές διαταραχές) ακόμη και 2-3 ημέρες μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι άμεσες βιολογικές συνέπειες στον οργανισμό του προσωπικού και οι έμμεσες επιπτώσεις στις οικογένειες των στρατιωτικών (συχνή πολύωρη απουσία του ενός γονέα), είναι κάτι παραπάνω από προφανείς.         

 

Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται επιτακτική η τροποποίηση των διατάξεων του (β) σχετικού, ώστε να καταστούν επίκαιρες, με βάση τη διαμορφωθείσα κατάσταση. Με την υιοθέτηση περισσοτέρων κλιμακίων, γίνεται πιο αντιπροσωπευτική η κατηγοριοποίηση του προσωπικού (συνάρτηση βαθμολογικής κατηγορίας και ετών υπηρεσίας), θεσπίζοντας  απαράβατο ανώτατο όριο εκτελούμενων 24ωρων υπηρεσιών, ανά μήνα, ως εξής:

 

α.    Για τους ανώτερους Αξιωματικούς:

 

(1)         Μέχρι μια (1) υπηρεσία ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας.

 

(2)          Μέχρι δύο (2) υπηρεσίες ανά μήνα, για τις λοιπές περιπτώσεις.

 

β.    Για τους κατώτερους Αξιωματικούς:

 

(1)         Μέχρι μια (1) υπηρεσία ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 32 έτη υπηρεσίας.

 

(2)          Μέχρι δύο (2) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.

 

(3)         Μέχρι τρείς (3) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 13 έτη υπηρεσίας.

 

(4)          Μέχρι τέσσερις (4) υπηρεσίες ανά μήνα, για τις λοιπές περιπτώσεις.

 

γ.    Για τους Ανθυπασπιστές:

 

(1)         Μέχρι δύο (2) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 32 έτη υπηρεσίας.

 

(2)          Μέχρι τρείς (3) υπηρεσίες ανά μήνα, για τις λοιπές περιπτώσεις.

 

δ.    Για τους Υπαξιωματικούς και τους μονιμοποιηθέντες ΕΠ.ΟΠ:

 

(1)          Μέχρι δύο (2) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας.

 

(2)          Μέχρι τρείς (3) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 30 έτη υπηρεσίας.

 

(3)         Μέχρι τέσσερις (4) υπηρεσίες ανά μήνα, για όσους έχουν συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας.

 

(4)          Μέχρι πέντε (5) υπηρεσίες το μήνα, για τις λοιπές περιπτώσεις. 

 

ε.     Για τους μη μονιμοποιηθέντες ΕΠ.ΟΠ, μέχρι έξι (6) υπηρεσίες ανά μήνα.

 

Η παραπάνω πρόταση, για εξορθολογισμό του αριθμού των εκτελούμενων υπηρεσιών, δεν υπέχει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία και κρίνεται σκόπιμο να συνοδευτεί από λήψη μέριμνας για αυστηρή τήρηση των σαράντα (40) ωρών εργασίας, ανά εβδομάδα. Ευελπιστούμε η Ομοσπονδία να προωθήσει το συγκεκριμένο θέμα στο ΥΠΕΘΑ προς επίλυση του. Τέλος αναμένουμε την έκδοση της Υπουργικής απόφασης σύμφωνα με το Ν.4472/2017, με την οποία θα καθορίζεται το ύψος της νυχτερινής αποζημίωσης, έτσι ώστε να υπάρχει και αίσθηση δικαίου, με την οικονομική περαιτέρω απολαβή, έναντι των υπηρεσιών που εκτελεί το κάθε στέλεχος.

Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται θαρραλέα αντιμετώπιση του ζητήματος με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και τις συνταγματικές επιταγές, καθώς το έμψυχο δυναμικό είναι ο ισχυρότερος πολλαπλασιαστής ισχύος για τις ΕΔ. Δυστυχώς, ο χρόνος και οι εξελίξεις πιέζουν σε όλα τα επίπεδα και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό εγκαίρως.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

 Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

 

Υ.Γ:   Δείτε παρακάτω τους δύο (2) συγκριτικούς πίνακες με το τι ακριβώς ισχύει στην παρούσα φάση, καθώς και τις μεταβολές που επέρχονται με την προτεινόμενη τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ