Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Ζητήματα ελέγχου νομιμότητας ενεργειών Π.Ο.Ε.Σ

Βασικά Ερωτήματα θέτουν οι 3 πολυάριθμες και καταξιωμένες Ενώσεις στην Π.Ο.Ε.Σ για θέματα που ερίζουν νομικά και ενδιαφέρουν όλους τους συναδέλφους Πανελλαδικά καθόσον η Π.Ο.Ε.Σ είναι η Πανελληνία Ομοσπονδία.

 
Η Ομοσπονδία οφείλει να απαντήσει και να δώσει εξηγήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τίθενται στο έγγραφο για τυχόν παραλείψεις - αβλεψίες, οι οποίες την εκθέτουν κατάφωρα.
 
Αν πράγματι δεν προέβη στα συμφραζόμενα που νομίμως ορίζονται από το καταστατικό της Ομοσπονδίας τότε τίθεται ζήτημα μη νομιμότητος της ΠΟΕΣ και του ΔΣ, η οποία, παραβλέπει τον Νόμο και επιτρέπει εκεί που υπήρχαν Περιφερειακές Ενώσεις (Περιφέρειες), να συστήνει και να ''αναγνωρίζει'' αυθαίρετα τις Περιφερειακές Ενότητες.
 
Κατ' αυτό τον τρόπο, λειτουργεί (με την προϋπόθεση ότι αληθεύουν τα ανωτέρω) κατά παράβαση της αρχής της Νομιμότητας που πρέπει να διέπει τόσο τις ενέργειές της, όσο και τις παραλείψεις της.
Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Ζητήματα ελέγχου νομιμότητας ενεργειών Π.Ο.Ε.Σ