Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Οικονομικά Θέματα (Αποζημίωση Αργιών)

ΠΡΟΣ  :          Βουλευτές Θεσσαλίας                                       Αρ. Πρωτ. 14

                                                                                          Λάρισα, 10 Δεκ 2016

ΚΟΙΝ.  :        Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας

                    Περιφερειακές Ενώσεις  -  ΜΜΕ

 

ΘΕΜΑ :         Οικονομικά Θέματα (Αποζημίωση Αργιών)   

 

ΣΧΕΤ. :        α.  Φ.845/54/221191/Σ.5446/17 Δεκ 15/ΓΕΕΘΑ/Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ/Γ3

                  β.  Φ.845/ΑΔ.875677/Σ.152/28 Ιαν 2016/ΓΕΑ/Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ

 

 1.         Τις τελευταίες μέρες, η Ένωση μας για πολλοστή φορά γίνεται αποδέκτης παραπόνων, από μέλη της που υπηρετούν στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) διατυπώνοντας εύλογους ισχυρισμούς ότι, συντελείται διακριτή μεταχείριση μεταξύ του προσωπικού της.

 

2.         Με το (α) σχετικό, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την αποζημίωση που καταβάλλεται στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο εκτελεί 24ωρη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες. Το ΓΕΑ ως παραλήπτης του (α) σχετικού, εξέδωσε το (β) όμοιο, για ενημέρωση των στελεχών της,   προβαίνοντας στην πρόσθεση τροποποιητικής παραγράφου, σύμφωνα με την οποία, την παραπάνω αποζημίωση δεν δικαιούνται: «όσοι εκτελούν κυλιόμενες φυλακές».

 

3.         Το παραπάνω γεγονός, έχει σαν συνέπεια, να εξαιρούνται της καταβολής της αντίστοιχης αποζημίωσης, όσοι συνάδελφοι εκτελούν κυλιόμενες υπηρεσίες (βάρδιες), έστω και αν απασχολούνται εκ περιτροπής μεν, αλλά επί 24ωρης πραγματικής βάσης. Ο υπόψη τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας, επιβάλλεται για την βέλτιστη κάλυψη των επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών και αποφέρει για την υπηρεσία συνέργιες και «οικονομίες κλίμακας» σε πόρους και σε προσωπικό. Το παραπάνω γεγονός δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και τούτο συνάγεται, ως συμπέρασμα από τη διατήρηση και τη διεύρυνση του εν λόγω θεσμού, που εφαρμόζεται εδώ και πολλά έτη. Οι δε ώρες απασχόλησης, αθροιζόμενες σε εβδομαδιαία βάση, υπερβαίνουν φυσικά κατά πολύ (όπως συμβαίνει για το σύνολο των Ελλήνων στρατιωτικών) το θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας των 40 ωρών, χωρίς ως γνωστόν πρόβλεψη για αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου καθώς και τη νυχτερινή παρεχόμενη εργασία. 

 

4.         Όσα αναλύθηκαν παραπάνω, ‘έρχονται’ σε αντίθεση με το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο που κελεύει την ίση μεταχείριση εργαζομένων. Το άρθρο 4 παρ. 2 και το άρθρο 116 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζουν ρητά ότι: «Οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». Η αρχή της ισότητας, ειδικότερη εκδήλωση της οποίας είναι η κατάργηση – εξάλειψη των διακρίσεων, επιβάλλεται όπως τυγχάνει  ιδιαίτερης εφαρμογής στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα στους τομείς της εργασίας, της απασχόλησης και των αμοιβών των εργαζομένων. Η θέσπιση της εν λόγω αρχής, επιβάλει τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στην προώθηση της θεσμικής ισότητας στην πράξη.

 

5.         Παρακαλούμε, όπως άμεσα επιληφθείτε του θέματος, ώστε να αρθεί η ως άνω προκληθείσα διακριτή μεταχείριση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού.

 

    Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-                                                                       -Ο-

    Πρόεδρος                                                          Γεν. Γραμματέας

 

Στέφανος Κουκουράβας                                             Γκαμπλιάς Νικόλαος

            6932284116                                                  6937024917,   *7024917

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Νομοθεσία Οικονομικά Θέματα (Αποζημίωση Αργιών)