Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Εκπαιδευτικό επίδομα υπολογιζόμενο με Βασικούς Μισθούς του 1986 + την Α.Τ.Α. ή Bασικούς Mισθούς έτους 2014; Συγκριτικοί πίνακες με διαφορές

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 361/2012 διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου
Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 30, Νίκαια Λάρισας, ΤΚ 41500
(Υπόψη Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα)
ηλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr
e-mail: info@ espeth.gr - espeth2012@ gmail.com

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης (EΔΩγια τον τρόπο υπολογισμού του Εκπαιδευτικού Επιδόματος με Βασικούς μισθούς του 1986 + την ΑΤΑ και των ερωτημάτων που ετέθησαν, σας ενημερώνουμε ότι διαβιβάστηκαν αυτά τα ερωτήματα στους Νομικούς Σύμβουλους της Ενώσεως μας και θα σας γνωστοποιηθούν οι απαντήσεις  στη Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΕΘ την 8 Μαρ 2014.
 
Συγκεκριμένα τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν είναι τα εξής:
1ον Ισχύει σήμερα η Α.Τ.Α. που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα;
2ον  Τα ποσά των Βασικών Μισθών που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα (άρθρο 1 του Ν.1643 ) του έτους 1986 ισχύουν σήμερα;
3ον Σύμφωνα με την ερμηνεία της ΚΥΑ, καθώς και των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων αναγράφεται ότι το εκπαιδευτικό επίδομα υπολογίζεται  σε ποσοστό στο ΒΜ κάθε ενός και  στην αναλογούσα στο ΒΜ ΑΤΑ από 1-5-1984 συν την εκάστοτε χορηγούμενη α.  50%, οι έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο…κ.λ.π. Ποιοι βασικοί μισθοί νοούνται για τον υπολογισμό του Εκπαιδευτικού Επιδόματος; Οι βασικοί μισθοί του έτους 1986 + την ΑΤΑή  οι βασικοί μισθοί που ισχύει σήμερα χωρίς την ΑΤΑ; Δηλαδή για τον Ανθλγο ποσό 416€ (ΒΜ +ΑΤΑ),  ή ποσό 875€ (ΒΜ σήμερα);
4ον  Εάν προβλέπεται με την ΚΥΑ να γίνεται ο υπολογισμός του εκπαιδευτικού επιδόματος με ΒΜ έτους 1986 και ΑΤΑ, τα χρήματα καλύπτουν τα έξοδα που προκαλούνται από την μετακίνηση σήμερα; Είναι, στη σημερινή εποχή, ίδια η αξία του χρήματος και το κόστος σε σχέση με 30 χρόνια πριν;
 
Δείτε παρακάτω στον πίνακα το δικαιούμενο ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος ανά βαθμό και κατηγορία εάν υπολογίζονταν με τους σημερινούς βασικούς μισθούς καθώς και σύγκριση με το πώς υπολογίζεται. Στην τελευταία στήλη φαίνεται το  επιπλέον ποσό που θα λαμβάνουν τα στελέχη.
 
Ερμηνεία πίνακα
Για παράδειγμα Λγος έγγαμος με τέκνα, χωρίς να του παρέχεται δωρεάν στέγη  με βασικούς μισθούς 1986 και ΑΤΑ  δικαιούται την ημέρα 7,08€ (αυτό που πληρώνεται δηλαδή σήμερα). Εάν υπολογίζονταν το εκπαιδευτικό με βασικούς μισθούς 2014 δικαιούται 14,39€ την ημέρα, δηλαδή επιπλέον 7,31€ την ημέρα. Αν για παράδειγμα η εκπαίδευση ήταν 30 ημέρες, θα ελάμβανε στην πρώτη περίπτωση 212,40€ και στη δεύτερη 431,70€. Επιπλέον δηλαδή 219,30€.
 


 
 Για να έχετε πληρέστερη ενημέρωση πως χορηγείτε εκπαιδευτικό επίδομα και όχι αποζημίωση με ημερήσια αποζημίωση Εκτός Έδρας αποζημίωση ποσού 29,35€, καθώς και πως προέκυψαν τα ποσά που υπολογίζεται σας παρουσιάζονται τα κάτωθι στοιχεία με χρονολογική σειρά. Πατώντας πάνω στον Κάθε Νόμο-Απόφαση μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το Νόμο και τις διατάξεις.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν:
 
Το έτος 1950, με το άρθρο 13 του Αναγκαστικού Νόμου 1502, καθορίσθηκε ότι με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής άμυνας θα καθορίζεται το ποσό της αποζημίωσης που θα λαμβάνουν οι Στρατιωτικοί όταν μεταβαίνουν για φοίτηση ή εκπαίδευση σε Στρατιωτικές Σχολές ή Κέντρα Εκπαιδεύσεως.
 
Το έτος 1967 για τους Ανθστες και Μόνιμους Αξκους, με τον Αναγκαστικό Νόμο 150, καθορίστηκε ότι όσοι μεταβαίνουν σε άλλη φρουρά για εκπαίδευση θα τους καταβάλλεται αποζημίωση ως ποσοστό επί του Βασικού μισθού ήτοι 40% για τους έγγαμους με τέκνα, 30% για τους έγγαμος χωρίς τέκνα και 20% για τους άγαμους. Λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής θα καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 
Το έτος 1969 με το ΝΔ 376/1969 προστέθηκε στο άρθρο 13 του Ν.1502/1950 και η φράση και σε οποιαδήποτε σχολή.
 
 Το έτος 1984, με τον Νόμο 1505, καθορίσθηκε η χορήγηση ΑΤΑ  καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της.
 
Το έτος 1986, με τα άρθρα 1 και 2 του Νόμου 1643, καθορίσθηκαν νέα ποσά βασικών μισθών και επιδομάτων που θα ελάμβαναν οι Στρατιωτικοί των ΕΔ.
 
Το έτος 1993, με την ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών και η οποία λαμβάνεται για τον υπολογισμό του εκπαιδευτικού επιδόματος σήμερα, καθορίσθηκε ότι οι στρατιωτικοί που μετακινούνται για φοίτηση ή εκπαίδευση σε σχολές  ή κέντρα εκπαιδεύσεως, που λειτουργούν σε άλλες φρουρές από αυτές που υπηρετούν, δικαιούνται λόγω των πρόσθετων επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τις κινήσεις αυτές, των παρακάτω αποζημιώσεων που καθορίζονται (α) σε ποσοστό στο ΒΜ κάθε ενός και (β) στην αναλογούσα στο ΒΜ ΑΤΑ από 1-5-1984 (γ) συν την εκάστοτε χορηγούμενη : α.  50%, οι έγγαμοι με ένα τουλάχιστον τέκνο, η σε χηρεία ή σε διάζευξη με περισσότερα από ένα παιδιά. β.   40% , οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη με ένα παιδί.γ.  30%, οι άγαμοι  χωρίς παιδιά και σε χηρεία ή διάζευξη χωρίς παιδιά. δ.  Εφόσον παρέχεται στέγη η δικαιούμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό.
 
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ, ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να μεταφερθείτε σε σύνδεσμο στη Σελίδα του ΓΕΣ και στη σελίδα 73, μέσα από το μνημόνιο περί αποδοχών του έτους 2004, μπορείτε να δείτε τους ΒΜ που υπολογίζεται το εκπαιδευτικό επίδομα . Ο ίδιος πίνακας, για τον υπολογισμό του εκπαιδευτικού, ισχύει και σήμερα το 2014.
 
Ερμηνεία πίνακα
Στην προτελευταία στήλη φαίνονται οι βασικοί μισθοί του 2014 και στην τελευταία στήλη η διαφορά σε σχέση με τους βασικούς μισθούς 1986+ ΑΤΑ. Δηλαδή κατά πόσο μικρότερο είναι το ποσό που υπολογίζεται.
 


 
Το έτος 1996, με το Ν.2448, τέθηκαν σε ισχύ από 1-1-1997 νέοι Βασικοί μισθοί και καταργήθηκε η ΑΤΑ. Ενδεικτικά ο Βασικός μισθός του Ανθλγου διαμορφώθηκε σε 168.000 δρχ ( ευρω), από 1-1-1997, σε 175.000 δρχ από 1-1-1998 και σε 182.000 δρχ από 1-7-1998.
 
Το έτος 2003 με το Ν.3205 αναπροσαρμόσθηκε εκ νέου το μισθολόγιο των στελεχών των ΕΔ. Ενδεικτικά ο βασικός μισθός του Ανθλγου καθορίσθηκε σε 720,00€
 
Από τον Αυγ 2012 με το Ν.4093 αναπροσαρμόσθηκαν εκ νέου οι βασικοί μισθοί (Μειώθηκαν). Ενδεικτικά ο βασικός μισθός του Ανθλγού ανέρχεται σε 875,00€ και ισχύει έως σήμερα.
Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα Εκπαιδευτικό επίδομα υπολογιζόμενο με Βασικούς Μισθούς του 1986 + την Α.Τ.Α. ή Bασικούς Mισθούς έτους 2014; Συγκριτικοί πίνακες με διαφορές