Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 4,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΚΟΕΜΣ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΚΟΕΜΑ

ΕΚΟΕΜΣ (Σ.Ξ.)
Κατόπιν της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού(ΕΚΟΕΜΣ), τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΚΟΕΜΣ, οικονομικού έτους 2013, διαμορφώνονται ως εξής:
 
α. ΕΣΟΔΑ 57.438.000,00 €
β. ΕΞΟΔΑ 53.305.000,00 €
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.133.000,00 €
 
ΕΚΟΕΜΑ (Π.Α.)
Κατόπιν της 1ης Τροποποίησης του Π/Υ του Ειδικού Κλάδου Οικονοµικής Ενίσχυσης Μερισµατούχων Αεροπορίας (ΕΚΟΕΜΑ) οικονοµικού έτους 2013 η τελική διαµόρφωση του Π/Υ εσόδων - εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ έχει ως ακολούθως : 
 
Προϋπολογισµός Εσόδων :  17.300.000,00 € 
Προϋπολογισµός Εξόδων :  16.300.000,00 € 
Οικονοµικό Αποτέλεσµα : 1.000.000,00 €
Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 4,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΚΟΕΜΣ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΚΟΕΜΑ