Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΚΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΘ

 

 

ΘΕΜΑ :  Διάφορα (Αίτηση Διάθεσης Χώρου Στέγασης ΕΣΠΕΘ)

 

ΣΧΕΤ:     α. Ν.1264/1982 (Συνδικαλιστική Νομοθεσία)

              β. Ν.4407/2016

              γ. Ν.4494/2017

              δ. Καταστατικό Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας

              ε.  Η υπ΄ αριθμ. 89/27-09-2016 Διάταξη Εκούσιας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας.

            στ.  Η υπ.’ αριθμ. 20/08 Φεβ 17/Επιστολή της ΕΣΠΕΘ

              ζ.  Η υπ΄αριθμ. 38/24 Φεβ 18 Επιστολή της ΕΣΠΕΘ

 

              Στρατηγέ

          Σας αναφέρουμε, σε συνέχεια των (στ) και (ζ) σχετικών, δια των οποίων υποβάλλαμε αίτημα συνάντησης μαζί σας και παραχώρησης κατάλληλου χώρου στέγασης γραφείων της ΕΣΠΕΘ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 16 §4 του (α) σχετικού και άρθρου 50 §10 του (β) ομοίου αντίστοιχα, τα ακόλουθα:

          α.    Η Ένωση, όπως σίγουρα γνωρίζετε και όπως άλλωστε σας ενημερώσαμε σε παλαιότερή μας συνάντηση, έχει ως έδρα την πόλη της Λάρισας και τα μέλη της υπηρετούν σε Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίες των Ε.Δ, που εδρεύουν στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας. Ιδρύθηκε και  συστάθηκε ως σωματείο το έτος 2012 και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της σε εθνικό επίπεδο.

          β.    Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της §10 του άρθρου 50 του  (β) σχετικού, ορίζεται ότι τα πρωτοβάθμια σωματεία δύναται να εδρεύουν σε χώρο εντός Στρατοπέδου, που τους παραχωρείται για το λόγο αυτό από τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή Φρουράς της Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στην έδρα της οποίας ευρίσκονται οι Ενώσεις.

          Κατόπιν των παραπάνω, είμαστε στην πραγματικά δυσάρεστη θέση, με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπό σας,  να επανέλθουμε στο ζήτημα της παραχώρησης καταλλήλου χώρου για τη στέγαση των γραφείων της Ένωσης, επειδή όπως γίνεται αντιληπτό το ζήτημα είναι άκρως σημαντικό για την απρόσκοπτη, ομαλή λειτουργία της Ένωσης, μέσα στα θεσμικά δημοκρατικά πρότυπα που κελεύει το Σύνταγμα της Χώρας, προς ικανοποίηση των εκατοντάδων μελών της, τα οποία αναμένουν στωικά να παραχωρηθεί ένας χώρος δημιουργικής  συνάθροισης και γόνιμου δημοκρατικού διαλόγου, αυστηρά στα πλαίσια λειτουργίας που περιλαμβάνονται στα (α) έως (δ) σχετικά.

          Λόγω τη παρέλευσης ικανού χρονικού διαστήματος από το αρχικό μας αίτημα, παρακαλούμε θερμά όπως ενσκήψετε στην επίλυση του στεγαστικού μας προβλήματος, κατά τρόπο αποδοτικό. Σε περίπτωση δε, που η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ αδυνατεί να ικανοποιήσει το ως άνω αίτημα, παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας, ώστε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα, απευθυνόμενοι σε άλλους φορείς όπως επί παραδείγματι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σας καθιστούμε γνωστό ότι τα οικονομικά της Ένωσης είναι ιδιαιτέρως χαμηλά, καθόσον δεν επιβαρύνει τα μέλη της, στην παρούσα δύσκολη, οικονομικά, φάση και ως εκ τούτου αδυνατεί να καλύψει το στεγαστικό της πρόβλημα καταβάλλοντας ενοίκιο ή άλλες δαπάνες που επισύρει η στέγαση.

          Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με βαθύτατο σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Παπαδούλης

Ανθστης (ΤΧ)

6955390657

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Χρήστος Καρανάσιος

Ανθστης (ΤΧ)

6936178253

Βρίσκεστε εδώ: Home Δραστηριότητες ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΔΚΤΗ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΘ