Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

    

Έγγραφο προς την ΠΟΜΕΝΣ και τους Βουλευτές της Θεσσαλίας: 

        Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ) επανειλημμένα έχει γίνει αποδέκτης προβληματισμού από μεγάλο αριθμό συναδέλφων μελών της και όχι μόνο, σχετικά με την εφαρμογή των Νόμων από την πολιτεία που η ίδια θεσπίζει και ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

     Με τo Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) και Φ.400/165047/Σ.4722/17-10-2011/Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2340), καθιερώθηκε η 40ωρη εβδομαδιαία εργασία για όλο το δημόσιο τομέα και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται μία ημέρα απαλλαγή για κάθε 24ωρη υπηρεσία διανυκτέρευσης εντός στρατοπέδου που εκτελεί, ισοσταθμίζοντας το 1 από τα 3 οχτάωρα απασχόλησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το όριο των 40 ωρών εργασίας εβδομαδιαίως κατά 8 ώρες τουλάχιστο. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας σε αργία η παραβίαση του ορίου εκτοξεύεται στις 16 και εάν στην ίδια εβδομάδα εκτελεσθεί 1 υπηρεσία αργίας και 1 καθημερινής τότε η παραβίαση του  ορίου φτάνει τις 24 ώρες!!! Φυσικά οι υποχρεώσεις των στελεχών των ΕΔ δεν σταματούν στις 24ωρες υπηρεσίες αλλά απασχολούνται και σε αντιπροσωπείες, συμμετοχή σε σχέδια ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (φωτιές, πλημμύρες, θεομηνίες κτλ).

                 Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν τα στελέχη αφαιρώντας τους χρόνο από την ανάπαυσή τους αλλά και από αυτόν που διαθέτουν στις υποχρεώσεις των οικογενειών τους, χωρίς να αποδίδονται ως ρεπό.

 

         Από το έτος 2015 με το άρθρο 11 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015) καθορίστηκε η αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού των ΕΔ που κινείται εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας  από 29,35€ στα 40,00€ ανά ημέρα. Στο άρθρο 15 καθορίζεται ότι   μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθόριζε τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της προθεσμίας των 9 μηνών από την εφαρμογή του νόμου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

                

        Παρ’ όλα αυτά και ενώ έχει παρέλθει διάστημα 4 ετών, η ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων στελεχών των ΕΔ παραμένει καθηλωμένη στα 29,35€ ανά ημέρα.   

       Σύμφωνα με το Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α 74 /19-5-2017) από 01 Ιαν 2017 ισχύει το νέο μισθολόγιο των ΕΔ. Στο άρθρο 127 Δβ καθορίζεται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυκτερινές ώρες χορηγείται ειδική αποζημίωση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 €) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Όμως μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που θα καθόριζε το  ανώτατο όριο των ωρών νυχτερινής απασχόλησης, τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω αποζημίωσης, θα εξακολουθεί να καταβάλλεται το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων.

       Δυστυχώς 2,5 σχεδόν χρόνια μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, ούτε η νυχτερινή αποζημίωση καταβάλλεται ούτε το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων.

    Με το άρθρο 4 του Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/ 3-5-2019) καθορίστηκε εξέλιξη μέχρι το βαθμό του Ανθυπολοχαγού (και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ) για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989. Επίσης ως καταληκτικός ο βαθμός του Υπολοχαγού.

       Η κατάσταση όμως παραμένει αμετάβλητη. Τίποτα ακόμη στην πράξη.

       Συμπεραίνουμε ότι τελικά οι κυβερνήσεις στη χώρα μας αλλάζουνε αλλά οι τακτικές παραμένουν ίδιες. Η πικρία των στελεχών συνεχώς αυξάνεται αφού κάθε φορά και κάτι νέο ανακοινώνεται το οποίο αν έχει δυσμενής επιπτώσεις στα στελέχη, εφαρμόζεται αμέσως (περικοπή δώρων, πάγιων μηνιαίων οδοιπορικών εξόδων, μειώσεις μισθών κτλ) ενώ αν υπάρξει κάτι ευεργετικό, αυτό παραμένει μόνο στα ΦΕΚ και στα χαρτιά.

     Το ηθικό και η αυταπάρνηση των Ελλήνων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών των ΕΔ αποδεικνύεται καθημερινά στην εκτέλεση του καθήκοντος έστω κι αν πολλές φορές θυσιάζονται και ζωές!!! Απουσιάζει όμως η ηθική και υλική υποστήριξη από την πολιτεία. 

       Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών σας προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αλλά και  των αρμοδίων Γενικών Επιτελείων (ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ – ΓΕΑ – ΓΕΝ), με σκοπό την ανάδειξη των θεμάτων, ώστε στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, να ληφθούν επιτέλους αποφάσεις που θα τονώσουν και θα εξασφαλίσουν την ευχερέστερη και ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων των στελεχών των Ε.Δ.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ