Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ

 

Αρ.  Πρωτ.:  76/2018

Λάρισα, 17 Μαρ 2018

 

ΠΡΟΣ  : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ                                                                         

 

ΚΟΙΝ.  : Μέλη ΕΣΠΕΘ

              ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες                                                                              

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Επανασύσταση του ΔΣ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

          Στη Λάρισα, την 16η Μαρ 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00΄, με φροντίδα και σχετική πρόσκληση του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ) της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας, Ανθστη (ΤΧ) Κων/νου Παπαδούλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 20 του καταστατικού της, κατόπιν της παραιτήσεως του Προέδρου της Υπλγου (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα και του μέλους ΕΠΟΠ Λχια (ΥΠ) Σταύρου Παπαδάκη, συνήλθαν τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ προκειμένου να εκλέξουν νέο Πρόεδρο.

          Πρωτίστως κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη της από 14 Ιαν 18 ψηφοφορίας, Ανθστης (ΕΜ) Αντώνιος Στεργιούλας και Ανθστης (ΕΜ) Θωμάς Καράβας, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση και εντάχθηκαν στα τακτικά μέλη του ΔΣ.

          Μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως άνω ψηφοφορία, το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

          Παπαδούλης Κωνσταντίνος του Θωμά, ως Πρόεδρος,

          Τόπας Θεόδωρος του Αποστόλου, ως Αντιπρόεδρος,

           Καρανάσιος Χρήστος του Παντελή, ως Γεν. Γραμματέας,

             Κολονιώτης Λεωνίδας του Αθανασίου, ως Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας,

             Κυρίτσης Δημήτριος του Ιωάννη, ως Ταμίας και

             Γκαμπλιάς Νικόλαος του Βασιλείου,

          Χαρακοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου,

          Αντώνιος Στεργιούλας του Γεωργίου και

          Θωμάς Καράβας του Γεωργίου, ως μέλη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Παπαδούλης

Ανθστης (ΤΧ)

6955390657

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Χρήστος Καρανάσιος

Ανθστης (ΤΧ)

6936178253

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΠΕΘ