Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Γνωρίζεται ότι κατά τις αρχαιρεσίες, που έλαβαν χώρα την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018, για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ), της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε) και των Αντιπροσώπων της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας εξελέγησαν, κατ’ αλφαβητική σειρά, οι κάτωθι και για τα παρακάτω όργανα:

 

Για το Δ.Σ (Τακτικοί)                                    Για το Δ.Σ (Αναπληρωματικοί)

1) Γκαμπλιάς Νικόλαος                                  1) Kαράβας Θωμάς              

2) Καρανάσιος Χρήστος                                2) Στεργιούλας Αντώνιος      

3) Κολονιώτης Λεωνίδας                  

4) Κουκουράβας Στέφανος               

5) Κυρίτσης Δημήτριος                                  

6) Παπαδάκης Σταύρος                    

7) Παπαδούλης Κώστας                   

8) Τόπας Θεόδωρος

9) Χαρακοπούλου Αλεξάνδρα                                 

 

Για την Ε.Ε (Τακτικοί)                                  Για την Ε.Ε (Αναπληρωματικοί)

1) Γκιούλη Δέσποινα                                      1) Αλμπάνης Νικόλαος

2) Γκούτρας Κώστας

3) Κωτίνα Αγορίτσα

 

 

Για Αντιπροσώπους (Τακτικοί)                 Για Αντιπροσώπους (Αναπληρωματικοί)

1) Γκαμπλιάς Νικόλαος                                  1) Κολονιώτης Λεωνίδας                  

2) Καρανάσιος Χρήστος                                2) Παπαδάκης Σταύρος

3) Κουκουράβας Στέφανος                            3) Τόπας Θεόδωρος 

4) Κυρίτσης Δημήτριος                                 4) Στεργιούλας Αντώνιος                  

5) Παπαδούλης Κώστας                                5) Χαρακοπούλου Αλεξάνδρα                      

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ