Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Ενημέρωση για το νέο ειδικό μισθολόγιο από τον Επίτιμο Πρόεδρο και Οικονομικό Σύμβουλο της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας Λγο (Ο) ε.α κ. Ηλία Νατσιούλα

Δημοσιεύτηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του Ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής»".

Ο Επίτιμος Πρόεδρος και Οικονομικός σύμβουλος της Ένωσης Λγος (Ο) ε.α κ. Ηλίας Νατσιούλας, αναλύει και ενημερώνει για τον εμπαιγμό που θα υποστούν τα στελέχη με το νέο ειδικό μισθολόγιο, μέσω της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. Ο ίδιο φέρνει ως παράδειγμα ΛΓΟΣ ΜΕ 15 ΕΤΗ θα έχει ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 72€!  Καθηλωμένοι μισθοί για χρόνια. Ουσιαστικά πάγωμα μισθολογικών προαγωγών.

Επιπλέον ο ίδιος τονίζει για τους «άπιστους Θωμάδες», να κοιτάξουν το πάγωμα μισθών καλύτερα που έφερε η κυβέρνηση, με το νέο ειδικό μισθολόγιο.

Άλλωστε ως Ε.Σ.ΠΕ.Θ τα λέγαμε πριν ψηφιστούν αλλά κάποιοι ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ και κάποιοι αυλικοί μας διαβεβαίωναν περί του Αντιθέτου. Τι ψεύτες, τι έλεγαν, τι..., τι....

 

Στη σελίδα 68 της εγκυκλίου εφαρμογής διαβάστε ενδεικτικά ένα παράδειγμα που έχει το Υ.Ο.

 

«…Στη συνέχεια αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων. Α) Έστω στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων, με βαθμό Λοχαγού, κατηγορίας Α΄ (προέλευση από Α.Σ.Ε.Ι.), Διοικητής ανεξάρτητης υπομονάδας στο νομό Λέσβου, με 15 έτη συνολικής υπηρεσίαςέγγαμος με ένα ανήλικο τέκνο, κατά την 31-12-2016 λαμβάνει : Βασικό μισθό 1.021 €, Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας 326,72 €, επίδομα εξομάλυνσης μισθ. διαφορών 212,94 €, επίδομα ειδικής απασχόλησης 180,82 €, επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης 33,81 €, επίδομα Ευθύνης Διοίκησης Διεύθυνσης 42,89 €, επίδομα Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων 45,39 €, επίδομα ειδικών συνθηκών 68,46 € και οικογενειακή παροχή 50 €.

Με τις διατάξεις του νέου νόμου δικαιούται : Βασικό μισθό (ΜΚ26 της Α΄ κατηγορίας) 1.525 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση τέκνου) 335 €, μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127 100 €, οικογενειακή παροχή 50 €. Σε αυτήν την περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό προσωπικής διαφοράς μόνο η οικογενειακή παροχή και το μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127. Επειδή οι νέες τακτικές μηνιαίες αποδοχές είναι συνολικά μικρότερες από τις δικαιούμενες κατά την 31-12-2016 όμοιες, η προκύπτουσα προσωπική διαφορά ποσού 72,03 € διατηρείται ως προσωπική, η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση των αποδοχών του πλην της χορήγησης ή αύξησης παροχών που εξαιρούνται της ανωτέρω σύγκρισης (π.χ. αύξηση της οικογενειακής παροχής, λόγω απόκτησης δεύτερου τέκνου). Κατόπιν αυτών, οι νέες αποδοχές του εν λόγω στελέχους θα είναι οι εξής : Βασικός μισθός 1.525 €, επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας (μαζί με την προσαύξηση τέκνου) 335 €, μηνιαίο επίδομα της παρ. Ε του άρθρου 127 100 €, οικογενειακή παροχή 50 € και προσωπική διαφορά 72,03 €.»

Θα ακολουθήσει και περαιτέρω ανάλυση. 

 

* Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών προς ενημέρωσή σας!

Attachments:
Download this file (Eidika-Misthologia.pdf)Eidika-Misthologia.pdf[ ]1507 kB
Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου Άρθρα Μελών και Φίλων Ενημέρωση για το νέο ειδικό μισθολόγιο από τον Επίτιμο Πρόεδρο και Οικονομικό Σύμβουλο της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας Λγο (Ο) ε.α κ. Ηλία Νατσιούλα