Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Σχολιασμός Πινάκων Μισθολόγιου

Mετά από μελέτη των πινάκων που αναρτήθηκαν (στο τέλος του άρθρου ολοι οι πίνακες) και φέρεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) σε διάφορες κατηγορίες, κυρίως ΑΣΕΙ, να λαμβάνουν διπλάσιες αυξήσεις ή σε κάποιους ανώτατους και ανώτερους βαθμούς να φαίνεται ότι σε σχέση με τους μισθούς που ελάμβαναν πριν την 31-7-2012 ότι θα λάβουν αυξήσεις που αγγίζουν και το 25%, έχουμε να επισημάνουμε τα κάτωθι, για τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων ως προς τον τρόπο που πρόεκυψαν αυτά τα ποσά και αυτοί οι υψηλοί Μ.Ο.

 

Σχολιασμός με μερικά παραδείγματα των πινάκων:

 

Στον 1ο και στο 3ο πίνακα, μεικτές και καθαρές αποδοχές αντίστοιχα, φαίνεται ότι τα άγαμα στελέχη το 2012 δεν είχαν πάγιες ΗΕΕ, εν αντίθεση με τον 2ο και 4ο πίνακα , μεικτές και καθαρές αποδοχές, όπου τα έγγαμα με 2 τέκνα ελάμβαναν ΗΕΕ.

 

Στον πίνακα 1 φαίνεται στην 9η γραμμή ότι ο Λοχαγός άγαμος με 15 έτη υπηρεσίας το 2012 λαμβάνει μεικτές αποδοχές-καταλογιστέο 1.889€ και στον πίνακα 2 ο Λοχαγός έγγαμος με 2 τέκνα και 15 έτη υπηρεσίας φαίνεται ότι λαμβάνει το 2012 μεικτές αποδοχές-καταλογιστέο 1885€. Δηλαδή λαμβάνει 4 ευρώ λιγότερο ο Λγος που έχει οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με 2 τέκνα από τον Λγο με οικογενειακή κατάσταση άγαμου.

 

Μόνο από το ΕΟΒ που ελάμβανε ο έγγαμος με 2 τέκνα Λγος και όχι ο άγαμος θα είχε  παραπάνω μεικτές αποδοχές κατά 70€. Επιπλέον από το επίδομα εξομάλυνσης εγγάμου με τέκνα θα είχε και αλλά περίπου 100€ παραπάνω. Συνολικά θα έπρεπε να είχε ο έγγαμος με 2 τέκνα 170€ τουλάχιστον παραπάνω στις μεικτές-καταλογιστέες αποδοχές. Το ίδιο συμβαίνει και στις καθαρές αποδοχές όπου ο άγαμος Λγος έχει 1.317€ καθαρά και ο έγγαμος με 2 τέκνα Λγος έχει 1.318€.

 

Τα ίδια παρατηρούνται και στις παραπάνω γραμμές 8η ,7η, 6η  με Τχες, Ανχες, Σχες κ.λ.π. Πχ Τχης με 20 χρόνια άγαμος το 2012  φαίνεται να έχει 2.236€ καταλογιστέο και Τχης με 20 χρόνια έγγαμος με 2 τέκνα το 2012 φαίνεται να έχει καταλογιστέο 2.167€. Δηλαδή το 2012 με ίδια χρόνια υπηρεσίας ο έγγαμος με 2 τέκνα Τχης έχει 69€ λιγότερες μεικτές-καταλογιστέες αποδοχές σε σχέση με άγαμο Τχη. Το ίδιο συμβαίνει και στις καθαρές αποδοχές όπου ο άγαμος έχει 1.508€ καθαρά και ο έγγαμος με τέκνα 1.470€. Όλα αυτά επηρεάζουν και τα ποσοστά μειώσεων-αυξήσεων στις συγκρίσεις.

 

Στους πιο πάνω βαθμούς ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με 37 έτη υπηρεσίας το 2011 και οικογενειακή κατάσταση άγαμου  έχει καταλογιστέο 5.559€ όσο έχει και ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με 37 έτη, το 2011, και οικογενειακή κατάσταση εγγάμου με 2 τέκνα. Επιπλέον για το 2012 ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου φαίνεται να έχει αποδοχές 5.477€ και το 2012 ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με 2 τέκνα φαίνεται να έχει αποδοχές 4.352€. Δηλαδή για το 2012 φαίνεται να λαμβάνει 1.125€ λιγότερα ο έγγαμος με 2 τέκνα κ. Α/ΓΕΕΘΑ έναντι του κ.Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται στη σύγκριση με το προτεινόμενο σχέδιο του ΥΠΕΘΑ το 2012 ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου να έχει ποσοστιαία αύξηση 2% και ο  κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με 2 τέκνα να έχει ποσοστιαία αύξηση 24%.

 

Αλλά και το 2013 ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ με οικογενειακή κατάσταση εγγάμου με 2 τέκνα  αυξάνει τις μεικτές-καταλογιστέο αποδοχές του σε σχέση με το 2012 κατά 40€, δηλαδή σε 4.392€ από 4.352€ (χωρίς τις ΗΕΕ). Στις παρατηρήσεις αναγράφεται ξεκάθαρα ότι οι τιμές του 2012 αναφέρονται στις αποδοχές που ελάμβαναν τα στελέχη μέχρι τις 31-7-2012 πριν δηλαδή τις περικοπές του ν.4093/2012 που τέθηκε σε ισχύ από 1-8-2012. Είναι λίγο περίεργο το 2013 ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ μετά τις περικοπές σε βασικούς μισθούς και επιδόματα, κ.λ.π από 1-8-2012 να είχε αυξήσεις στις μεικτές-καταλογιστέες αποδοχές.

 

Τα ίδια και με το διοικητικό βαθμό κ. Α/ΓΕΣ με 36 έτη υπηρεσίας  και οικογενειακή κατάσταση άγαμου. Το 2012 έχει καταλογιστέο 5.073€ ενώ το 2012 ο κ. Α/ΓΕΣ έγγαμος με 2 τέκνα έχει 4.204€. Δηλαδή λαμβάνει 869€ λιγότερα ο έγγαμος με 2 τέκνα κ. Α/ΓΕΣ έναντι του κ.Α/ΓΕΣ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φαίνεται στη σύγκριση με το προτεινόμενο σχέδιο του ΥΠΕΘΑ το 2012 ο κ. Α/ΓΕΣ με οικογενειακή κατάσταση άγαμου να έχει ποσοστιαία αύξηση 2% και ο κ. Α/ΓΕΣ με οικογενειακή κατάσταση έγγαμου με 2 τέκνα να έχει ποσοστιαία αύξηση 19%. Τα ίδια και με τον κ.Α/ΓΕΣ για το 2013 όπου με οικογενειακή κατάσταση εγγάμου με 2 τέκνα  αυξάνει τις μεικτές-καταλογιστέο αποδοχές του σε σχέση με το 2012 κατά 38€, δηλαδή από 4.204€ σε 4.242€ (χωρίς τις ΗΕΕ).

 

Από τα παραπάνω ενδεικτικά στοιχεία, μερικών μόνο παραδειγμάτων των  πινάκων, επηρεάζονται όλοι οι Μ.Ο., καθώς όπως αναγράφεται στις παρατηρήσεις των πινάκων πχ στον 2ο πίνακα «Ο μέσος όρος αύξησης των αποδοχών όλων των κατηγοριών είναι 11,8%. Ο μέσος όρος αύξησης των επιμέρους κατηγοριών είναι: ΑΣΕΙ: 19,2%, ΑΣΣΥ: 11,2%, ΕΜΘ: 9,7% και ΕΠΟΠ: 7%. Επιπλέον με τα στοιχεία αυτά φαίνεται ορισμένοι βαθμοί να πετυχαίνουν υψηλά ποσοστά αυξήσεων  σε σχέση με τους μισθούς που ελάμβαναν πριν τις περικοπές της από 1-8-2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις-Δελτία Τύπου Σχολιασμός Πινάκων Μισθολόγιου