Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΤΟ ΠΑ.Σ.ΕΔ. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΤΟ ΠΑ.Σ.Ε.Δ. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

     Σας γνωρίζουμε ότι, η επιτροπή του Πανελλήνιου Συντονιστικού Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΑ.Σ.Ε.Δ) πραγματοποίησε συναντήσεις στα γραφεία της Βουλής με εκπροσώπους των Κοινοβουλευτικών κομμάτων: ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Ν.Δ – Κ.Κ.Ε – ΠΟΤΑΜΙ – ΑΝ.ΕΛ – ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ.

    Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων κατατέθηκε ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τα αιτήματα του ΠΑ.Σ.Ε.Δ.

Ακολουθεί το Υπόμνημα που κατατέθηκε:

ΠΑ.Σ.Ε.Δ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

(ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ)

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1)     Μισθολόγιο.

2)     Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών, νυκτερινών - Μεταθέσεις.

3)     Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό.

4)     9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου – 3μηνη άδεια ανατροφής 3ου τέκνου και άνω.

5)     Συλλογική Έκφραση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών – Θεσμοθέτηση Ενώσεων – Συνδέσμων.

 

      1. Μισθολόγιο

     Σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία, πικρία και απογοήτευση των μελών μας, Ελλήνων στρατιωτικών, αναφορικά με το μέλλον μας (ημών και των παιδιών μας) στη Χώρα και την συρρίκνωση που υπέστη το εισόδημα μας. Οι Έλληνες στρατιωτικοί υπέστησαν πρώτοι από όλους τους εργαζόμενους μεγάλες περικοπές στα εισοδήματα τους, και πέραν αυτών καταργήθηκαν τα πάγια οδοιπορικά, μορφή εισοδήματος, που ήταν επιλογή των εκάστοτε πολιτικών για αντιστάθμισμα της υπερωριακής εργασίας μας. Πέραν αυτών να τονίσουμε ότι ακόμα αναμένουμε την πλήρης εφαρμογή από την Πολιτεία της απόφασης του ΣτΕ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια.

     Προτάσεις του ΠΑΣΕΔ για το μισθολόγιο :

             α.    Η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό.

           β.   Παραμονή  των μισθολογικών προαγωγών αλλά και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ( EXY ) χωρίς καμία τροποποίηση, διότι με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα ‘’μικρόβαθμα’’ στελέχη.

           γ.    Επίδομα παραμεθορίου στα στελέχη που υπηρετούν σε παραμεθόριο περιοχή. Αναγνώριση από το ΥΠΕΘΑ ως παραμεθόριων περιοχών όλες όσες αναφέρουν και ορίζουν οι υπάρχοντες νόμοι(1892/90,άρθρο24,3278/2011, άρθρο114 και 4278/2011,άρθρο43) και καταβολή επιδόματος παραμεθορίου αλλά και απονομή αντίστοιχου διακριτικού σε όλα τα στελέχη και των τριών κλάδων που υπηρετούν σε αυτές.

           δ.    Επίδομα ενοικίου στα στελέχη που δεν διαμένουν σε στρατιωτικά οικήματα και δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία στη φρουρά που υπηρετούν.

            ε.    Το επίδομα διοίκησης να δίνεται σε όλους τους Στρατιωτικούς που ασκούν διοίκηση από τα μικρότερα κλιμάκια ενώ να  αυξηθεί και το ποσό που δίνεται ώστε τουλάχιστον να είναι ίδιο με αυτό που δίνεται στο Δημόσιο.

            στ.    Πλήρη εφαρμογή επαναφοράς Β.Μ. και επιδομάτων λόγω των αποφάσεων του ΣτΕ.

      2. Ωράριο εργασίας – αποζημίωση υπερωριών, νυκτερινών - μεταθέσεις.

        Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (προεδρικά διατάγματα, νόμους και κανονισμούς) ο χρόνος εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζεται και στο  ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας με εξαίρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες.

       Ωστόσο, στην πράξη, μέχρι και σήμερα, το  ωράριο εργασίας στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν εφαρμόζεται στους στρατιωτικούς. Πολλά από τα στελέχη εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες (βάρδιες) που φθάνουν και τις πέντε (5) το μήνα, χωρίς ανάπαυση ή ότι η νομοθεσία προβλέπει για την υπερωρία ή υπερεργασία, που μαζί με τις ασκήσεις και τις λοιπές δραστηριότητες των Μονάδων φτάνουν σε αρκετές των περιπτώσεων τα στελέχη να λείπουν από την οικογένεια τους έως και  δέκα (10) ημέρες το μήνα. 

       Προτάσεις του ΠΑΣΕΔ

        Η πολιτεία θα πρέπει να δει σοβαρά την υπερωριακή απασχόληση των Ελλήνων Στρατιωτικών και να καταβληθούν και στο προσωπικό των ΕΔ οι αποζημιώσεις που δίνονται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για εργασία πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα και για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης από 22.00-06.00.Συγκεκριμένα προτείνεται να νομοθετηθεί:

        α.   Ημερήσια αποζημίωση 46,00€ για εργασία πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα όπως ισχύει με την 164721/ 4033/12-1-1982 (ΦΕΚ 43 Α) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή επικυρώθηκε με το νόμο 1249/1982 και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/70289/0022/2003 (ΦΕΚ 1915 Α΄) ΚΥΑ.

        β.   Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας όταν εκτελεί νυχτερινή υπηρεσία, από 22:00 έως 06:00 όπου για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης και μέχρι 64 ώρες το μήνα κατ’ ανώτατο όριο να ανέρχεται στο ποσό των δυο ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτών (2,77€), όπως δηλαδή ισχύει στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 8002/32/122−α/6.9.2007 (Β΄ 1803) κοινής υπουργικής απόφασης και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της αριθμ. 2/2381/0022/5.5.2009 (Β΄ 928) όμοιας.

        γ.   Στους Στρατιωτικούς που εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες να δίνεται 2 ημέρες απαλλαγή για τις καθημερινές και 3 ημέρες απαλλαγή για τις αργίες.

        δ.   Να τεθεί ανώτατο όριο μεταθέσεων οι πέντε (5) καθώς και μετά την συμπλήρωση 25ετούς χρόνου υπηρεσίας τα στελέχη να μετατίθενται στη φρουρά επιθυμίας τους. Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες νωρίτερα.

         ε.   Η μοριοδότηση των στελεχών να λαμβάνει υπόψη την  χιλιομετρική απόσταση μετάθεσης από την 1η φρουρά επιθυμίας του στελέχους, να δίνεται ανά πενταετία χρόνου υπηρεσίας παραπάνω μόρια, ενώ τα μόρια να εξαρτώνται και από την ‘’μαχιμότητα’’ της μονάδος υπηρέτησης.

       στ.  Τα στελέχη που παραμένουν σε φρουρά μη επιθυμίας τους να συνεχίζουν να λαμβάνουν την μοριοδότηση της περιοχής και πέραν της τριετίας.

         ζ.     Να δίνεται παράταση παραμονής στους συναδέλφους που   υπηρετούν στην Κύπρο κατά ένα έτος εφόσον τα παιδιά τους έχουν το δικαίωμα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία.

   3.   Ασφαλιστικό - Συνταξιοδοτικό. 

        Για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιμηκύνθηκε ο εργασιακός βίος των στελεχών κατά 15 έτη για όσους εντάχθηκαν στην ενεργό υπηρεσία μετά από 01 Ιουλίου 1990, δεν λήφθηκε υπόψη καμία ιδιαιτερότητα, ούτε καν ο μεγάλος αριθμός μεταθέσεων, το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας που υφίστανται οι Στρατιωτικοί. Γίνεται αντιληπτό ότι η αβλεψία του Νομοθέτη προκάλεσε άνιση μεταχείριση στους στρατιωτικούς που κατετάγησαν ειδικά τα έτη 1990-1992 αλλά και στους νεώτερους οι οποίοι πέραν του κατά έως 10 έτη (πραγματικής υπηρεσίας) χρόνου υπηρέτησης, θα αντιμετωπίσουν και τις νέες δυσμενέστερες διατάξεις υπολογισμού της σύνταξης. Πέραν αυτού δεν υπήρξε και η πρόβλεψη της ομαλής μετάβασης για τους μετέπειτα καταταγέντες στρατιωτικούς.

       Προτάσεις του ΠΑΣΕΔ

     α.   Να αυξηθεί σταδιακά ο εργασιακός βίος των στελεχών. Συγκεκριμένα για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24 1/2 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

  • το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2012, απαιτούνται 27 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2013, απαιτούνται 28 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2014, απαιτούνται 29 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2015, απαιτούνται 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2016, απαιτούνται 31 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
  • το έτος 2017, απαιτούνται 32 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

      β.    Να μετατάσσονται όσοι συμπληρώνουν 25 έτη ενεργούς υπηρεσίας, εφόσον  το επιθυμούν και δεν υπάρχει δυνατότητα να μετατεθούν από την Υπηρεσία σε φρουρά επιθυμίας τους, σε κενές θέσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, πλησίον του τόπου συμφερόντων τους. Με το παραπάνω μέτρο θα αποφύγουμε και την γήρανση του στρατού με αποτέλεσμα την αύξηση της μαχητικής του ικανότητας.

      γ.   Τα πέντε επιπλέον μάχιμα έτη να δίνονται χωρίς επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές και στους ασφαλισμένους και μετά το 1990.Τα  5 μάχιμα χρόνια πρέπει  να δίνονται στους Στρατιωτικούς χωρίς επιπλέον εισφορές λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνάδελφοι αυτοί  έχουν εργαστεί πολύ περισσότερα χρόνια πέραν του ωραρίου χωρίς καμία αποζημίωση σε ιδιαίτερες  συνθήκες που συνεπάγεται το λειτούργημα του στρατιωτικού.

      δ.   Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους, αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011, κατά τρία (3) έτη για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2012 και κατά πέντε (5) έτη για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από το 2013 και μετά.

4.   9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου – 3μηνη άδεια ανατροφής 3ου τέκνου και άνω.

     Γνωρίζεται ότι, η άδεια ανατροφής τέκνου, σε όλες τις περιπτώσεις, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα (30) μηνών της ηλικίας του τέκνου.

     Πρόταση του ΠΑΣΕΔ

     Προτείνεται η άδεια ανατροφής τέκνου, σε όλες τις περιπτώσεις, ολόκληρη ή μέρος αυτής να εξαντλείται μέχρι τη συμπλήρωση των έξι ετών του τέκνου.

5.   Συλλογική Έκφραση Εν Ενεργεία Στρατιωτικών – Θεσμοθέτηση Ενώσεων – Συνδέσμων.

     Γνωρίζεται ότι ο Σ.Ξ., το Π.Ν. και η Π.Α. είναι τα Σώματα των Ε.Δ., όπου το κάθε ένα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, απαιτήσεις και διαφορετική ανθρωπογεωγραφία. Τα τρία αυτά Σώματα βρίσκονται υπό την σκέπη του ΓΕΕΘΑ.

     Πρόταση του ΠΑΣΕΔ

     Λόγω των προαναφερθέντων και λόγω του ότι το κάθε Σώμα δύναται να έχει τη δική του εκπροσώπηση, προτείνεται η θεσμοθέτηση τριών πρωτοβάθμιων οργάνων – ένα του Σ.Ξ., ένα του Π.Ν., ένα της Π.Α., όπου το κάθε ένα θα είναι υπεύθυνο ανάδειξης των όποιων ζητημάτων του Σώματος που υπηρετεί και ενός δευτεροβάθμιου οργάνου που θα λέγεται Ομοσπονδία όπου το Δ.Σ. της θα προκύπτει από τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων οργάνων χωρίς εκλογές.     

Βρίσκεστε εδώ: Home Κοινοβουλευτική Δραστηριότητα ΤΟ ΠΑ.Σ.ΕΔ. ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ