Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Εμφάνιση # 
Πόσο είναι η αποζημίωση για την υπερωριακή εργασία των στρατιωτικών;
Χορήγηση προκαταβολής για αντιμετώπιση των εξόδων Μετάθεσης, των στελεχών των Ε.Δ. Τρόπος υπολογισμού του δικαιούμενου ποσού και αναλυτικά παραδείγματα
Στρατιωτικά Οικήματα στέγασης Αξκων και Υπξκων (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ). Επαρκούν για όλους;
Πίνακες με τις αποδοχές του 2012 των Αξκων εκ ΑΣΕΙ και των Υπξκων εκ ΑΣΣΥ (σύμφωνα με το έτος αποφοίτησης)
Πίνακας με τις αποδοχές του 2012 των Υπξκων κατηγορίας ΕΜΘ, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας
Μελέτη -Πινάκας με τις αποδοχές του 2012 των Υπξκων κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ., ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας
EΠ.ΟΠ. Πινάκας με τις αποδοχές του 2012 των Υπξκων κατηγορίας ΕΠ.ΟΠ., ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας
Μισθός 765,00€ για εξερχόμενο από Στρατιωτική Σχολή
Μελέτη με αναλυτικούς πίνακες για τα ποσά που θα πληρώσει ο Στρατιωτικός και ο κάθε Πολίτης το 2012
Μελέτη μ1.500€ φόρο κατά μέσο όρο θα πληρώσουν 2 στους 3 φορολογούμενους. Δείτε σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα την πρόσθετη επιβάρυνση φόρου απο την μειωση του αφορολογητου ποσού σε 5.000€
Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα Μελών