Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Εμφάνιση # 
Θεσμοθέτηση ορίου αποδοχής παραιτήσεων ζητά η Ένωση Στρατιωτικών Θεσσαλίας
Διαφορετικό καθεστώς για την Αναγνώριση της Μάχιμης 5ετίας
Συνταξιοδοτικό - Μάχιμη πενταετία: Ερωτήματα φωτιά από τον Λγο (Ο) ε.α Κο Νατσιούλα Ηλία
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ελλοχεύουν κίνδυνοι με τις ανέπαφες (contactless) τραπεζικές κάρτες
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ Υπλγου (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΛΓΟΥ ε.α. Ηλία Νατσιούλα (Πρώην Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ)
ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ Υ.Ο ΠΟΥ ΔΙΕΡΡΕΥΣΕ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Προέδρου της Ε.Σ.ΠΕ.Θ
Αίτηση για Αναγνώριση πλασματικών με 20ετια και όχι 25ετια για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού ΕΔ
Κίνδυνος και για τα Οικογενειακά Επιδόματα των Στρατιωτικών λόγω Αναδρομικών και Επιδόματος εξομάλυνσης σε 2 συζύγους (ΕΔ)
Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα Μελών και Φίλων