Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ) ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ.ΕΘ.Α (Α Ρ Θ Ρ Α 14 – 15 – 16)

Λάρισα 10 Οκτωβρίου 2017

 

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα άρθρα συγκροτείται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.), το οποίο θα έχει απευθείας υπαγωγή στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α), δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

 

Μέχρι πρότινος η ευθύνη διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων, ανήκε στις Οικονομικές Επιθεωρήσεις των τριών κλάδων σύμφωνα με το Ν.Δ 721/1970, οι οποίες, με τις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου καταργούνται και δημιουργείται μια νέα οικονομική επιθεώρηση η οποία θα επανδρωθεί άμεσα, αναλαμβάνοντας τα χρέη ελεγκτού. Η συγκρότηση του νέου αυτού σώματος έχει μόνο θετικά στοιχεία καθόσον η οικονομική επιθεώρηση – έλεγχος θα υπάγεται πλέον στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης, έτσι ώστε να έχει και μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας, για τον πλήρη και ανεμπόδιστο έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Στρατεύματος και ειδικότερα των δημοσίων υπολόγων.

 

 Θεωρώ όμως ότι υπάρχει περιθώριο νομοτεχνικής βελτίωσης της παρούσας διάταξης του παρόντος άρθρου. Αναλυτικότερα  θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Αξκούς, ανεξαρτήτως προέλευσης, από το βαθμό του Υπολοχαγού και όχι του Λοχαγού όπως ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η αίσθηση δικαίου, το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής στα στελέχη των ΕΔ, τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο Σώμα εφόσον φυσικά διαθέτουν τα κατάλληλα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

 

Τέλος, θα πρέπει να αντικατασταθεί το 2ο εδάφιο παρ. 4 άρθρο 16 στην οποία εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στο κείμενο η φράση «Από την έναρξη ισχύος του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος», ενώ πρέπει να αναγραφεί η ορθή διατύπωση «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου», διότι σε διαφορετική περίπτωση θα αποκτήσουν θεσμική υπόσταση δύο μορφές Οικονομικών Επιθεωρήσεων.

 

 

-Ο-

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

  

Στέφανος Κουκουράβας

 

Σημείωση:  Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα Μελών και Φίλων Σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ) ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ.ΕΘ.Α (Α Ρ Θ Ρ Α 14 – 15 – 16)