Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

Η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν.

Λάρισα 08 Οκτωβρίου 2017

Α Ρ Θ Ρ Ο   1

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΚΩΝ

(Η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν).

 

Αναφορικά σχετικά με το άρθρο 1 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, θα ήθελα συμπληρωματικά σε προηγούμενη τοποθέτησή μου, κατόπιν επισταμένης διερεύνησης του θέματος και πολλών συζητήσεων με συναδέλφους, να προσθέσω επιπλέον κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, έτσι ώστε να αναδειχθεί και μια επιπλέον όψη του θέματος. Ουσιαστικά με τη σχετική διάταξη, παρέχεται το ευεργέτημα μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη συντάξιμη υπηρεσία φέροντας το βαθμό του Συνταγματάρχη (Σχη) και εφόσον επιθυμούν να προσφέρουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.

Με την υφιστάμενη ατελή διατύπωση, αποκλείονται από του παρόντος άρθρου οι Σχες προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, κι αυτό γιατί ο νομοθέτης έθεσε το όριο των 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας, χωρίς να λάβει υπόψη του, ότι οι Σχες της συγκεκριμένης προέλευσης, κρίνονται παγίως κατ’ έτος, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να αποστρατεύονται εφόσον κριθούν μη προακτέοι. Ουσιαστικά, η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν. Οι αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες τους δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, αν λάβουμε υπόψη μας την οικονομική δυσπραγία που διανύουμε τα τελευταία έτη.

Το παραπάνω γεγονός είναι αρκετά οξύμωρο, διότι δεν συμβαίνει αντίστοιχα στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), όπου  οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τίθενται ήδη εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) με τον αυτό βαθμό του (ήτοι Σμήναρχου - Πλοίαρχου). Είναι πράγματι απορίας άξιο, ποιοι είναι οι λόγοι επιβάλλουν στην υπηρεσία να προβαίνει σε διακριτή μεταχείριση του προσωπικού, καθόσον ομοιόβαθμοι, διαφορετικών Κλάδων, κρίνονται και αποστρατεύονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.   

Εν ολίγοις, οι Ανώτεροι Αξκοί που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων (ΣΣΕ) των Τάξεων 1988 έως 1991, οι οποίοι θα κριθούν φέτος, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποστρατευθούν χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 1, καθόσον δεν θα έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ευδόκιμου υπηρεσίας. Συνεπώς η συγκεκριμένη διάταξη, υπό την παρούσα ατελή διατύπωση, δεν καλύπτει το σύνολο του προσωπικού και εκπέμπει λανθασμένα μηνύματα ότι δεν παράγεται δίκαιο αποτέλεσμα, λόγω της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξκών.

Εκτιμάται, ότι απαιτείται η τροποποίηση της υπόψη διατύπωσης του άρθρου 1 του Πολυνομοσχεδίου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς προέλευσης, να επιδιώξουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, υπό τις προϋποθέσεις που έθεσα στην αρχική τοποθέτησή μου.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω μέτρο δεν μπορεί να περιλάβει το σύνολο του επιθυμούντος προσωπικού, αλλά το απαραίτητο για την Υπηρεσία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι απολύτως σαφές ότι ο τρόπος επιλογής πρέπει να είναι αδιάβλητος και να γίνεται με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Είναι επίσης απολύτως απαραίτητο  να προηγείται κάθε χρόνο η προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων προς κάλυψη (κατά διοικητικό βαθμό), προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αχρείαστης και άκαιρης συσσώρευσης προσωπικού σε συγκεκριμένους βαθμούς, θέσεις, ειδικότητες και «ευγενείς κατηγορίες».

 

-Ο-

Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

 

Στέφανος Κουκουράβας

 

Σημείωση:  Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Βρίσκεστε εδώ: Home Άρθρα Μελών και Φίλων Η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν.