ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ - ΘΕΜΕΛΙΔΗ"