Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ.  Πρωτ.: 04/2018

Λάρισα, 20 Ιαν  2018

ΠΡΟΣ  : Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ                                                                         

ΚΟΙΝ.: ΜΜΕ, Στρατιωτικοί Συντάκτες     

                                                                        

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Στη Λάρισα, την 19η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00΄, με φροντίδα και σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ) της Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας ΕΜΘ Ανθστή (ΤΧ) Παπαδούλη Κων/νου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της, όπως αυτό αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 14-1-2018, συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τα μέλη αυτού, με μυστική ψηφοφορία.

Μετά τις υποβληθείσες υποψηφιότητες και τη διενεργηθείσα ως άνω μυστική ψηφοφορία το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.Θ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:


Κουκουράβας Στέφανος του Ελευθερίου, ως Πρόεδρος, 

Παπαδούλης Κώστας του Θωμά, ως Αντιπρόεδρος, 

Καρανάσιος Χρήστος του Παντελή, ως Γεν. Γραμματέας, 

Τόπας Θεόδωρος του Αποστόλου, ως Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, 

Κυρίτσης Δημήτριος του Ιωάννη, ως Ταμίας και 

Γκαμπλιάς Νικόλαος του Βασιλείου, 

Χαρακοπούλου Αλεξάνδρα του Γεωργίου, 

Κολονιώτης Λεωνίδας του Αθανασίου και

Παπαδάκης Σταύρος του Βασιλείου, ως μέλη.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Καρανάσιος

6936178253

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ