Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Εκ Παραδρομής Αποκλεισμός Στελεχών από τις προκηρύξεις για το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία

ΠΡΟΣ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ. :   Μέλη Ε.Σ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.: 95/2017

Λάρισα, 12 Δεκ. 17

Συν.: Δύο (2)

 

ΘΕΜΑ:   Ειδικότητες Πληροφορικής

ΣΧΕΤ. :   α.Π.Δ  43 – 2012

                β.Υ.Α  Ειδικότητα Πληροφορικής

               γ. Υ.Α  Φ.900/ΑΔ.677373/Σ.132/11-4-2012

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας τις τελευταίες μέρες έγινε αποδέκτης παραπόνων από μερίδα μελών της, σχετικά με την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΔΦΕ6-ΤΤΟ) μετάταξης Αξιωματικών που αφορά την αρχική στελέχωση του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας σύμφωνα με το Π.Δ 43/2012 (το οποίο επισημαίνεται ότι δεν απαγορεύει την μετάταξη αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ), η οποία αναρτήθηκε στις 27 Μαρτίου 2017 και αφορούσε τη μετάταξη Αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΕΙ μέσω διαγωνισμού, αποκλείοντας κατ’ αυτό τον τρόπο αξιωματικούς, στελέχη προερχόμενα από ΑΣΣΥ πτυχιούχοι ανάλογων προσόντων με πολλά έτη προϋπηρεσίας και αντίστοιχης εμπειρίας στο αντικείμενο της Πληροφορικής. 

Επιπλέον στις 18 Οκτωβρίου 2017, αναρτήθηκε νέα προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΦΦΗ6-3ΞΠ), η οποία αφορούσε τη μετάταξη Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ στην ειδικότητα της Πληροφορικής, σύμφωνα με τη (γ) σχετική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρατηρείται εκ νέου ο διαχωρισμός και αποκλεισμός παντελώς των υπαξιωματικών προέλευσης Ε.Μ.Θ – ΕΠ.ΟΠ, οι οποίοι έχουν αντίστοιχα πτυχία – προσόντα να στελεχώσουν τις θέσεις, της εν λόγω προκήρυξης.

Πέραν των ανωτέρω δεν διευκρινίζεται αν οι Ανθυπασπιστές – Αξιωματικοί όταν αποκτήσουν βαθμό Αξιωματικού, θα εντάσσονται αυτομάτως στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής.

Ευελπιστούμε για την ανάδειξη του εν λόγω θέματος τόσο στην πολιτική όσο και στη Στρατιωτική ηγεσία, διότι εκτιμούμε πως κατ΄ αυτό τον τρόπο γίνεται μονοδιάστατη διάκριση υπέρ των Αξκων από ΑΣΕΙ, και αποκλεισμός των προερχόμενων από ΑΣΣΥ Αξκων, οι οποίοι φέρουν τον ίδιο βαθμό, τα ίδια προσόντα, αλλά με μοναδική διάκριση την προέλευση, με αποτέλεσμα να μη δύνανται να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό. Θεωρούμε πως εκ παραδρομής δεν έγινε ιδιαίτερη μνεία στις εν λόγω προκηρύξεις για τους Αξκούς προερχομένους από ΑΣΣΥ, καθώς και για τους Ε.Μ.Θ – ΕΠ.ΟΠ (οι οποίοι υπηρετούν χρόνια με την «εξειδίκευση της Πληροφορικής» σε Κέντρα Μηχανοργάνωσης, καθώς και σε άλλες θέσεις Πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας), διότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα χαθεί όλη αυτή η πολύτιμη εμπειρία.

Παρακαλούμε για τις, κατά την κρίση σας, ενέργειες καθώς επίσης αναμένουμε να μας γνωστοποιήσετε τις εν λόγω ενέργειές σας, έτσι ώστε να ενημερώσουμε περαιτέρω τα μέλη μας. Επιπλέον σας επισυνάπτουμε τις δύο (2) προκηρύξεις προς γνώση κι ενημέρωσή σας!   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

-Ο-

Πρόεδρος

 

Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

 Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Εκ Παραδρομής Αποκλεισμός Στελεχών από τις προκηρύξεις για το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής στην Πολεμική Αεροπορία