Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγγραφο για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ (ΑΡΘΡΑ 10 - 14)

Αρ.Πρωτ.: 88/2017

Λάρισα, 17 Οκτ 17

 

ΠΡΟΣ  :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ.  :   Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας

                 Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών

                 ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :   Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ (ΆΡΘΡΑ 10  -  14)

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Σκοπός του παρόντος είναι να θέσουμε υπόψη σας (σχετικά με το Άρθρο 10 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ), κατόπιν επισταμένης διερεύνησης του θέματος και πολλών συζητήσεων με συναδέλφους, να προσθέσουμε επιπλέον κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, έτσι ώστε να αναδειχθεί και μια επιπλέον όψη του θέματος, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, μέσω του οποίου συγκροτείται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.), το οποίο θα έχει απευθείας υπαγωγή στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α), δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

 

Αναφορικά και ειδικότερα επί του άρθρου 14 παρ. 4 και 8 του Πολυνομοσχεδίου που αφορά την αρχική αλλά και τη μετέπειτα στελέχωση του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. σας παραθέτουμε τα εξής:

 

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας κλήθηκαν να συμμετάσχουν 12 εξωκοινοβουλευτικοί φορείς (10 ενώσεις ε.ε. και ε.α. στελεχών και 2 φορείς που συνεισέφεραν με τις απόψεις - προτάσεις τους σχετικά με τη σύσταση του Κοινού Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. Είναι προς τιμήν το γεγονός ότι ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Γιαννόπουλος κλείνοντας την ομιλία του χαρακτήρισε «θετικό άνοιγμα» τη μετέπειτα πλήρωση κενών θέσεων Αξκων ΟΕ προερχομένων από όλα τα ΑΣΕΙ κατόπιν διαγωνισμού, όπως υφίσταται και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπου στελεχώνεται από διάφορα επαγγέλματα. Είναι απορίας άξιο όμως γιατί μόνο αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΕΙ να έχουν δικαιοδοσία στο σχετικό διαγωνισμό, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο εξαιρούνται αξιόλογα και ικανά στελέχη που προέρχονται από ΑΣΣΥ και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών αντίστοιχου της ειδικότητας των Ελεγκτών Επιθεωρητών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν ειπώθηκε στη Συνεδρίαση το υφιστάμενο καθεστώς στελέχωσης του Ελεγκτικού Σώματος τουλάχιστον για το ΣΞ όπου δικαίωμα συμμετοχής στη μετάταξη κατόπιν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έχουν οι - στον προβλεπόμενο σύμφωνα με το ΠΔ 399/77 άρθρο 2 παρ.1 βαθμό - απόφοιτοι ΣΣΕ (πλην Τεχνικού Σώματος) καθώς και οι Αξκοι Οικονομικού, Στρατολογικού, Δχστες Υγειονομικού, Φροντιστές.

 

Εγείρονται εύλογα λοιπόν  τα εξής ερωτήματα:

 

α.    Γιατί να εξαιρούνται από το διαγωνισμό στελέχη (Αξκοι) που προέρχονται από ΑΣΣΥ και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, αντίστοιχου με αυτών του Οικονομικού Σώματος;

 

β.    Γιατί να μη δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Αξκούς, ανεξαρτήτως προέλευσης, από το βαθμό του Υπολοχαγού και όχι του Λοχαγού όπως ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις;

 

Στην παρ.4 του άρθρου 14 προβλέπεται η αρχική στελέχωση του Σώματος από το σύνολο των υπηρετούντων Αξκων του Ελεγκτικού Σώματος του ΣΞ συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων στο διενεργηθέντα διαγωνισμό  του τρέχοντος έτους καθώς και με αίτηση μετατάξεως 56 Αξκων (Ο) από το βαθμό Σχη έως και Λγου όλων των Κλάδων, με αποτέλεσμα κάποιος Ανχης – Τχης – Λγος - Υπλγος αντίστοιχα, (κάτοχοι τίτλου σπουδών, αντίστοιχου με αυτών του Οικονομικού Σώματος, με εμπειρία Μονάδας δεκαετίας κατ’ ελάχιστο), να μην υφίσταται γι΄ αυτούς δυνατότητα μετάταξης κατόπιν αιτήσεως για την αρχική στελέχωση του Σώματος.

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Πολυνομοσχεδίου μεταξύ άλλων η Οικονομική Επιθεώρηση περιλαμβάνει τον επιτόπιο χρηματοοικονομικό έλεγχο των Οικ. Υπηρεσιών και των Δχσεων των ΕΔ. Εκτιμούμε ότι στην αρχική  στελέχωση πρέπει να συμπεριληφθούν, κατόπιν διαγωνισμού, Αξκοι ανεξαρτήτου προελεύσεως κάτοχοι ΜΠΣ ως ενισχυτικό προσόν, αφού για τους Αξκούς (Ο) απαιτείται μόνο το πτυχίο του ΑΠΘ, κτηθέν κατ’ ελάχιστο 10 έτη πριν, (με την έννοια μόνο όσοι είναι Λοχαγοί και εντεύθεν) εφόσον πρόκειται για επιτόπιο έλεγχο σε Δχσεις Υλικού – Καυσίμων – Τροφίμων – Πυρομαχικών – Ανταλλακτικών – Ειδικών Ανταλλακτικών ΕΠ Αεροσκαφών – Υλικών Τηλεπικοινωνίων.

 

Πέραν των παραπάνω ανακύπτει μείζον ζήτημα που αφορά την πρόβλεψη νομοτεχνικής ρύθμισης για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των ΟΕ και της απαλοιφής του φαινομένου της αυτοεπισκόπησης εφόσον οι προς μετάταξη Αξκοι του (Ο) Σώματος τους ανατίθενται καθήκοντα Δχστων Χρηματικού, εκκαθαριστών λογαριασμών υλικού, δαπανών κλπ. 

 

Εν κατακλείδι ως Ε.Σ.ΠΕ.Θ προτείνουμε τόσο η αρχική στελέχωση όσο και η μετέπειτα πλήρωση κενών θέσεων να πραγματοποιηθεί σε βάθος τριετίας κατόπιν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με την τροποποίηση του ισχύοντος ΠΔ 399/77 ή ακόμα και την έκδοση νέου ΠΔ όπου θα αναφέρονται τα εξεταζόμενα μαθήματα η εξεταστέα ύλη, η κατ’ ελάχιστον βαθμολογία ανά μάθημα, καθώς επίσης η δικαιοδοσία συμμετοχής Αξκων ανεξαρτήτου προελεύσεως όπως προαναφέραμε. Φυσικά προϋπόθεση η κατοχή ΜΠΣ ως απαραίτητο προσόν και δικαιούμενοι συμμετοχής, όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ στον βαθμούς Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγματάρχη με καθοριζόμενο ανά βαθμό αριθμού Αξκών προς μετάταξη.

 

Τα παραπάνω τίθενται και ως αντιδιαστολή με το «θετικό άνοιγμα» της μετέπειτα πλήρωσης κενών θέσεων, με το ερμητικό και επίφοβο κλείσιμο της αρχικής στελέχωσης. Να σημειώσουμε ότι μικρή μερίδα βουλευτών της Αντιπολίτευσης, ζήτησαν εξηγήσεις σχετικά με τα κριτήρια της αρχικής στελέχωσης του Σώματος.

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας, ενέργειες, τόσο της προώθησης προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους του αναφερόμενου αιτήματός μας, όσο και της ενημέρωσής των ενεργειών σας, επί του παρόντος εγγράφου.

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ Έγγραφο για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ (ΑΡΘΡΑ 10 - 14)