Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγγραφο προς Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για το Πολυνομοσχέδιο ΥΠ.ΕΘ.Α (Τροποποίηση Άρθρου 1)

Αρ.Πρωτ.: 86/2017

Λάρισα, 14 Οκτ 2017

 

ΠΡΟΣ  :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ.  :   Μέλη Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας

                ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :   Πολυνομοσχέδιο  ΥΠ.ΕΘ.Α  (Τροποποίηση Άρθρου 1)

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Σκοπός του παρόντος είναι να θέσουμε υπόψη σας, σχετικά με το Άρθρο 1 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν επισταμένης διερεύνησης του θέματος και πολλών συζητήσεων με συναδέλφους, να προσθέσουμε επιπλέον κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, έτσι ώστε να αναδειχθεί και μια επιπλέον όψη του θέματος.

Ουσιαστικά μέσω του συγκεκριμένου άρθρου, παρέχεται το ευεργέτημα μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, έως και το βαθμό του Συνταγματάρχη (Σχη) και εφόσον επιθυμούν να προσφέρουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.

Η υφιστάμενη διατύπωση είναι ατελής, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο αποκλείονται από του παρόντος άρθρου οι Σχες προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, κι αυτό γιατί ο νομοθέτης έθεσε το όριο των 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας, χωρίς να λάβει υπόψη του, ότι οι Σχες της συγκεκριμένης προέλευσης, κρίνονται παγίως κατ’ έτος, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να αποστρατεύονται εφόσον κριθούν μη προακτέοι. Ουσιαστικά, η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν. Οι αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες τους δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, αν λάβουμε υπόψη μας την οικονομική δυσπραγία που διανύουμε τα τελευταία έτη.

Το παραπάνω γεγονός είναι αρκετά οξύμωρο, διότι δεν συμβαίνει αντίστοιχα στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), όπου  οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τίθενται ήδη εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) με τον αυτό βαθμό του (ήτοι Σμήναρχου - Πλοίαρχου). Είναι πράγματι απορίας άξιο, ποιοι είναι οι λόγοι επιβάλλουν στην υπηρεσία να προβαίνει σε διακριτή μεταχείριση του προσωπικού, καθόσον ομοιόβαθμοι, διαφορετικών Κλάδων, κρίνονται και αποστρατεύονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.  

Εν ολίγοις, οι Σχες που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων (ΣΣΕ) των Τάξεων 1988 έως 1991, οι οποίοι θα κριθούν φέτος, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποστρατευθούν χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 1, καθόσον δεν θα έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ευδόκιμου υπηρεσίας. Συνεπώς η συγκεκριμένη διάταξη, υπό την παρούσα ατελή διατύπωση, δεν καλύπτει το σύνολο του προσωπικού και εκπέμπει λανθασμένα μηνύματα ότι δεν παράγεται δίκαιο αποτέλεσμα, λόγω της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξκών.

Ως Ε.Σ.ΠΕ.Θ εκτιμούμε, ότι απαιτείται η τροποποίηση της υπόψη διατύπωσης του άρθρου 1 του Πολυνομοσχεδίου, με τη διαγραφή του προαπαιτούμενου όρου 35ετή συντάξιμη υπηρεσία από την παρ.1,  εδάφιο (α) του άρθρου 1 του Ν/Σή τροποποίηση σε 30ετία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς προέλευσης, να επιδιώξουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω μέτρο δεν μπορεί να περιλάβει το σύνολο του επιθυμούντος προσωπικού, αλλά το απαραίτητο για την Υπηρεσία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι απολύτως σαφές ότι ο τρόπος επιλογής πρέπει να είναι αδιάβλητος και να γίνεται με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Είναι επίσης απολύτως απαραίτητο  να προηγείται κάθε χρόνο η προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων προς κάλυψη (κατά διοικητικό βαθμό), προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αχρείαστης και άκαιρής συσσώρευσης προσωπικού σε συγκεκριμένους βαθμούς, θέσεις, ειδικότητες και «ευγενείς κατηγορίες».

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

Παρακαλούμε για τις, κατά την κρίση σας, ενέργειες, τόσο της προώθησης προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους του αναφερόμενου αιτήματός μας, όσο και της ενημέρωσής των ενεργειών σας, επί του παρόντος εγγράφου. 

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ Έγγραφο προς Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για το Πολυνομοσχέδιο ΥΠ.ΕΘ.Α (Τροποποίηση Άρθρου 1)