Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ ζητά την επιστροφή των κρατήσεων, στους συναδέλφους Ε.Μ.Θ και συμπαραστέκεται στο δίκαιο αίτημα τους

Αρ. Πρωτ.: 80/2017

                                                                                                     Λάρισα, 09 Αυγ 2017

 

ΠΡΟΣ    :    Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας                                                                                                                                                                       

ΚΟΙΝ.    :   Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της ΒτΕ                       

                   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

                   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Στρατιωτικών

                   ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ   :    Κρατήσεις Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ)

 

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τον Οικονομικό σύμβουλο μας Λγο ε.α Ηλία Νατσιούλα, συμπαραστέκεται στο δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας ΕΜΘ, αναφορικά με την κατάργηση της πρόσθετης κράτησης 2% υπέρ των ταμείων αλληλοβοήθειας, που τους επιβλήθηκε με αποφάσεις των ΔΕ του ΕΛΟΑ.

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ΄\Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ο κ. ΥΕΘΑ έκανε αποδεκτή σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α.         Με την Φ.952/2/54770/Σ.12304/01 Αυγ 17, ο κ. ΥΕΘΑ έκανε αποδεκτή την υπ’ αριθμ. 90/2017 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία: «Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας, με τις οποίες, κατ΄ αποδοχή σχετικών αιτημάτων, αναγνωρίστηκε χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας, με διενέργεια πρόσθετης κράτησης επί των μηνιαίων αποδοχών των αιτούντων, δεν δύναται να ανακληθούν κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων».

β.         Στην εν λόγω απόφαση, στη σελίδες 8 έως 10 των παρ. 14 έως 17 αναφέρεται ότι, οι ΕΜΘ μέχρι το Ν.2936/2001 δεν είχαν την ιδιότητα του μετόχου, ως μη περιλαμβανόμενα πρόσωπα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ 398/74. Επιπλέον οι κρατήσεις, που τους γίνονταν ως ΕΠΥ (5ετία) δεν είχαν τον χαρακτήρα της πάγιας ασφαλιστικής εισφοράς,  αλλά θεσμοθετημένου πόρου, υπέρ του οικείου Ταμείου Αλληλοβοήθειας, χάριν πραγμάτωσής της κοινωνικής ασφάλισης. Εν συνέχεια έγινε αποδεκτή από τον ΥΦΕΘΑ η γνωμοδότηση υπ.’ αριθμ. 299/2008, όπου οι ΕΜΘ επιβαρύνονται με την πρόσθετη κράτηση 2%, έστω και αν έχουν ήδη επιβαρυνθεί με την κράτηση 4% για την αναγνώριση αυτού του χρόνου .

γ.         Επιπλέον στη σελίδα 13 παρ. 27 αναφέρεται ότι, ακόμη και αν υπάρχει συναίνεση των ΕΜΘ με αίτηση τους για ανάκληση αυτών των αποφάσεων, η ΔΕ των ΕΛΟΑ έχει τη διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση για την ανάκληση των ως άνω πράξεων. Κατά την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το δημόσιο συμφέρον που απαγορεύει την αποτροπή απώλειας εσόδων των Ταμείων, δεδομένου ότι αυτές οι πρόσθετες κρατήσεις υπολογίζονται ως έσοδα των Ταμείων.

δ.         Τέλος στην παρ. 28 αναφέρεται ότι, οι ΕΜΘ αιτήθηκαν για οικονομικούς λόγους τη διακοπή αυτών των κρατήσεων και δεν αμφισβήτησαν την νομιμότητα των σχετικών αποφάσεων των ΔΕ των ΕΛΟΑ, ενώ στην παρ. 29, η χρήση της υπεροχής του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας δηλαδή απώλειας εσόδων των ταμείων, λόγω ενδεχόμενης υποβολής των ΕΜΘ μαζικών αιτήσεων ανάκλησης των αποφάσεων, συνηγορούν υπέρ της μη δυνατότητας ανάκλησης των υπόψη αποφάσεων, εφόσον μάλιστα στην περίπτωση δεν προκύπτει, αλλά ούτε και οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίζονται ότι συντρέχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος ανάκλησης.

ε.         Κατόπιν των παραπάνω με την εν λόγω γνωμοδότηση αποφασίστηκε ότι, οι αποφάσεις των ΔΕ δεν μπορούν να ανακληθούν κατόπιν σχετικής υποβολής αιτημάτων.

Η Ε.Σ.ΠΕ.Θ μέσω αυτής της επιστολής εκφράζει την στήριξη της, στους δικαστικούς αγώνες των μελών μας και λοιπών συναδέλφων ΕΜΘ και δεν αποδέχεται επ’ ουδενί για τους οποιουσδήποτε λόγους βιωσιμότητας των Ταμείων, να εισφέρουν για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι μας ΕΜΘ, ενώ ταυτόχρονα προτείνουμε την άμεση κατάθεση τροπολογίας, για την κατάργηση της πρόσθετης κράτησης 2% και ταυτόχρονη επιστροφή αυτών των χρημάτων σε όσους έχουν γίνει.

Αξιότιμοι Κύριοι/Κυρίες Βουλευτές,

Χρήζει να γίνει κατανοητό σε όλους μας ότι, η επικοινωνιακή διαχείριση των θεμάτων, έχει μόνο πρόσκαιρα αποτελέσματα. Αντιθέτως η ρεαλιστική προσέγγιση, με διάθεση επίλυσης των ταλανιζόντων προβλημάτων, είναι ίσως η μόνη αποτελεσματική επιλογή για ένα ελπιδοφόρο μέλλον, το οποίο σημειωτέων δεν απέχει πολύ από το σήμερα, ώστε να επικρατήσει, κοινώς η αίσθηση περί του δικαίου. 

Σε συνεργασία με τον Οικονομικό μας σύμβουλο Λγο ε.α Ηλία Νατσιούλα, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο        

-Ο-

Πρόεδρος

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

  

Στέφανος Κουκουράβας 6983531360

 

 

Γκαμπλιάς Νικόλαος

6937024917,  *7024917

Μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Θεσσαλίας στην "Ε"

ΤΟΝ διευθύνοντα σύμβουλο της «Ελευθερίας» κ. Γιώργο Μιχαλόπουλο, επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά χθες μέλη της διοίκησης της Ένωσης Στρατιωτικών περιφέρειας Θεσσαλίας, στα γραφεία της εφημερίδας.


Ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Στέφανος Κουκουράβας, ο γενικός γραμματέας κ. Νικόλαος Γκαμπλιάς και το μέλος κ. Θωμάς Καράβας, συζήτησαν με τον κ. Μιχαλόπουλο θέματα που αφορούν στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις σε ζητήματα του απασχολούν τον κλάδο.

 

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ε.Σ.ΠΕ.Θ: "ΟΧΙ" στον Εμπαιγμό και την Απαξίωση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Αρ. Πρωτοκ.: 71/2017

                                                                                                  Λάρισα, 14 Μαΐου 2017

 

ΠΡΟΣ :    Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας                                                                                                                                                            

ΚΟΙΝ. :   Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της ΒτΕ                 

                 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ - Π.Ο.Ε.Σ

                ΜΜΕ - Στρατιωτικούς Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ:    Θεσμοθέτηση Νέου Ειδικού Μισθολογίου Στρατιωτικών

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, η κυβέρνηση προτίθεται τις προσεχείς ημέρες να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου (4ο Μνημόνιο) για τη θέσπιση νέων Ειδικών Μισθολογίων. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι έως τις 18 Μαΐου θα έχουν ψηφιστεί τα απαιτούμενα μέτρα που αξίωσαν οι δανειστές της χώρας και επέβαλλε η διαχρονική αδυναμία των κυβερνόντων να ασκήσουν αποτελεσματική πολιτική, κόντρα σε ιδιωτικά συμφέροντα που λυμαίνονται τη δημόσια περιουσία και στις στυγνές συνδικαλιστικές πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες εδράστηκαν σε μια λογική βίας, αυθαιρεσίας για την εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων σε βάρος του κράτους.

 

Η θεσμοθέτηση νέου τροποποιημένου ειδικού μισθολογίου (φτωχολογίου), αφορά άμεσα ή έμμεσα σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ). Η εκτίμησή μας είναι ότι, η Κυβέρνηση σκοπεύει να νομοθετήσει νέο μισθολόγιο με περαιτέρω περικοπές στις αποδοχές των νέων στελεχών, όπως με ασφάλεια συνάγεται ως συμπέρασμα από τις δηλώσεις του Υφυπουργού, Άμυνας κ. Δημήτριου Βίτσα, ο οποίος διευκρίνισε στη ΒτΕ ότι, η νέα ρύθμιση για τα ειδικά μισθολόγια θα ισχύσει για τα νεοπροσλαμβανόμενα εφεξής στελέχη.

 

Πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια της Πολιτείας να χειριστεί επικοινωνιακά την κατάσταση μετακυλώντας το βάρος στις επόμενες γενεές. Βεβαίως δεν προτιθέμεθα να συναινέσουμε στα σχέδια που απεργάζονται οι κυβερνώντες, καθόσον έχουμε ήδη βιώσει, κατ’ αντιστοιχία και με το χειρότερο μάλιστα τρόπο, την αδικία που συντελέστηκε σε βάρος μας από την απρονοησία, την αλαζονεία και την πλεονεξία της προηγούμενης γενιάς, της επονομαζόμενης γενιάς του Πολυτεχνείου ή της Μεταπολίτευσης και μόνο πίκρα και αγανάκτηση μας έχει προκαλέσει το γεγονός αυτό.

 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η Πολιτεία, μεθοδεύει παρασκηνιακά την ανατροπή σε ευρεία έκταση και βάθος, των διαχρονικών κατακτήσεων του κλάδου. Η επιδίωξή της να δημιουργήσει άλλες μισθολογικές προϋποθέσεις για τους νεοπροσλαμβανόμενους συναδέλφους δεν είναι μια απλή επιμέρους αλλαγή. Στοχεύει εξ αντανακλάσεως στη σταδιακή ανατροπή του συνόλου των οικονομικών, εργασιακών κι ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. Η αλλαγή στο μισθολογικό καθεστώς των νεοπροσληφθέντων στελεχών έχει στόχο τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα των δικαιωμάτων και των διεκδικήσεων ακόμα και εντός του ιδίου εργασιακού χώρου. Το μόνο που θα καταφέρει με την επιλογή της αυτή είναι να αποτρέψει τους φερέλπιδες νέους της Ελλάδας να προσφέρουν στην πατρίδα σταδιοδρομώντας ως στελέχη των ΕΔ και να τους ωθήσει να αναζητήσουν την τύχη τους, όπως χιλιάδες άλλοι ικανοί νέοι, σε χώρες της αλλοδαπής (Brain Drain).

 

Το δήθεν προνομιακό ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών (δυστυχώς ο μύθος καλά κρατεί), αποτελεί το ελάχιστο αντιστάθμισμα για τις ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του καθήκοντός μας. Η ειδική αυτή αντιμετώπιση απορρέει έμμεσα από την ιδιαίτερης σημασίας της εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) αποστολής των ΕΔ, ως αρχή που εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της κρατικής αποστολής. Η αποστολή των ΕΔ εξάλλου δικαιολογεί και τις συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 3 άρθρου 29).

 

Δυστυχώς η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν αντιλαμβάνεται ότι η υπηρέτηση στις τάξεις των ΕΔ δεν αποτελεί επάγγελμα, τουλάχιστον με τη στενή έννοια του όρου. Αυτή η θεώρηση προσβάλλει την ηθική και αξιακή υπόσταση των στρατιωτικών. 

 

Η ιδιότητά μας αυτή (προνόμιο τιμητικό για όσους τη φέρουν) αποτελεί βαθιά ευθύνη έναντι της Πολιτείας, καθόσον εξ’ αντικειμένου οφείλει να προασπίζει «υπέρ βωμών και εστιών» και μέχρι τελευταίας ρανίδας, την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας.

 

Εκφράζουμε την  έντονη αντίδρασή μας σε κάθε σχεδιασμό περαιτέρω αυθαίρετης μείωσης των αποδοχών μας, με μεθόδους και τεχνάσματα που όχι μόνο δεν συνάδουν με το κύρος του λειτουργήματος και της αποστολής μας, αλλά ταυτόχρονα παραβιάζουν πολλαπλώς τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, όπως είναι η υπ. Αριθμ. 1125/2016 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (όμοιες οι 1126-1128/2016), σε συνέχεια  προγενέστερων  αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι μειώσεις των αποδοχών που επέβαλαν οι Ν.4093/2012 & Ν.4307/2014 στο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών, τόσο για το διάστημα από 01-08-2012 έως 15-11-2014, όσο και για το διάστημα από 15-11-2014 και εντεύθεν. Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις οι αποδοχές των στρατιωτικών δεν μπορούν να υποστούν νέες μειώσεις, καθώς επίσης επιβάλλεται αμετακλήτως όπως οι μισθοί αναπροσαρμοστούν στα δεδομένα του Ιουλίου 2012. Υπενθυμίζουμε στην Κυβέρνηση ότι, εκκρεμεί ακόμη το ζήτημα της καταβολής του 50% των αναδρομικών περικοπών, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Δυστυχώς οι προεκλογικές δεσμεύσεις, αποδείχθηκαν περίτρανα ψευδείς υποσχέσεις.

 

Διακηρύσσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν επαιτούμε, αλλά απαιτούμε ισότητα, ισονομία και δικαιοσύνη! Με το μέλλον των παιδιών μας δεν επιτρέπουμε να παίζει κανείς. Η πολιτική από αρχαιοτάτων ετών σημαίνει όραμα και όποιος δεν μπορεί να εμπνεύσει ή να προτείνει ουσιαστικές λύσεις, να συγκρουστεί με τα συμφέροντα που προκάλεσαν την κρίση, ας κάνει μια χάρη στον εαυτό του και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο, να εξετάσει την πιθανότητα εγκατάλειψης του στίβου της πολιτικής, καταγινόμενος με κάτι άλλο ίσως πιο χρήσιμο και ουσιαστικό.

 

Δεν θα μείνουμε θεατές στον συνεχιζόμενο εμπαιγμό μας, ούτε θα δεχθούμε περαιτέρω υποβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου. Όσοι συντελέσουν με τις πράξεις τους προς αυτή την κατεύθυνση, ίσως ετεροχρονισμένα να αναθεωρήσουν τη στάση τους, όταν σύντομα θα τεθούν στην κρίση του κυρίαρχου ελληνικού λαού.  

 

Ενημερώνουμε ότι για εμάς στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, η τήρηση του Συντάγματος και της νομιμότητας καθώς και η πιστή εφαρμογή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων είναι βασικά συστατικά του Κράτους Δικαίου και αναγκαίες προϋποθέσεις διαλόγου και δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενα «παζαρέματος» με όρους οικονομικούς.

 

Εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί να περιστείλει μισθολογικές δαπάνες, μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει:

 

από τις τακτικές αποδοχές και τις επιπρόσθετες αποζημιώσεις των Βουλευτών,

 

από τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και την ιδιαίτερη μεταχείριση που απολαμβάνουν οι, εκλεκτοί των κομμάτων, υπάλληλοί της ΒτΕ,

 

από τον περιορισμό των Ειδικών Συμβούλων, Μετακλητών Υπαλλήλων και λοιπών ημετέρων του στενού κυβερνητικού πυρήνα,

 

από την κατάργηση αποζημιώσεων για συμμετοχή κρατικών υπαλλήλων σε πάσης φύσεως και άνευ ουσιαστικού έργου «υπηρεσιακά συμβούλια», και

 

από άλλες πολλές πηγές κατασπατάλησης δημοσίων πόρων (βλ. μονιμοποιήσεις συμβασιούχων), που δεν είμαστε οι πλέον κατάλληλοι να υποδείξουμε.       

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ

Συγχαρητήρια Επιστολή προς τους Αρχηγούς των Γ.Ε απέστειλε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ