Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έγγραφο για το Πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ (ΑΡΘΡΑ 10 - 14)

Αρ.Πρωτ.: 88/2017

Λάρισα, 17 Οκτ 17

 

ΠΡΟΣ  :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ.  :   Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας

                 Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών

                 ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :   Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ (ΆΡΘΡΑ 10  -  14)

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Σκοπός του παρόντος είναι να θέσουμε υπόψη σας (σχετικά με το Άρθρο 10 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ), κατόπιν επισταμένης διερεύνησης του θέματος και πολλών συζητήσεων με συναδέλφους, να προσθέσουμε επιπλέον κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, έτσι ώστε να αναδειχθεί και μια επιπλέον όψη του θέματος, όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο, μέσω του οποίου συγκροτείται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών – Εσωτερικών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ.), το οποίο θα έχει απευθείας υπαγωγή στον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α), δια του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

 

Αναφορικά και ειδικότερα επί του άρθρου 14 παρ. 4 και 8 του Πολυνομοσχεδίου που αφορά την αρχική αλλά και τη μετέπειτα στελέχωση του Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. σας παραθέτουμε τα εξής:

 

Κατά τη 2η Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας κλήθηκαν να συμμετάσχουν 12 εξωκοινοβουλευτικοί φορείς (10 ενώσεις ε.ε. και ε.α. στελεχών και 2 φορείς που συνεισέφεραν με τις απόψεις - προτάσεις τους σχετικά με τη σύσταση του Κοινού Σ.Ο.Ε.Ε.ΕΛ. Είναι προς τιμήν το γεγονός ότι ο Α' Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ κ. Γιαννόπουλος κλείνοντας την ομιλία του χαρακτήρισε «θετικό άνοιγμα» τη μετέπειτα πλήρωση κενών θέσεων Αξκων ΟΕ προερχομένων από όλα τα ΑΣΕΙ κατόπιν διαγωνισμού, όπως υφίσταται και στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπου στελεχώνεται από διάφορα επαγγέλματα. Είναι απορίας άξιο όμως γιατί μόνο αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΕΙ να έχουν δικαιοδοσία στο σχετικό διαγωνισμό, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο εξαιρούνται αξιόλογα και ικανά στελέχη που προέρχονται από ΑΣΣΥ και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών αντίστοιχου της ειδικότητας των Ελεγκτών Επιθεωρητών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν ειπώθηκε στη Συνεδρίαση το υφιστάμενο καθεστώς στελέχωσης του Ελεγκτικού Σώματος τουλάχιστον για το ΣΞ όπου δικαίωμα συμμετοχής στη μετάταξη κατόπιν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ έχουν οι - στον προβλεπόμενο σύμφωνα με το ΠΔ 399/77 άρθρο 2 παρ.1 βαθμό - απόφοιτοι ΣΣΕ (πλην Τεχνικού Σώματος) καθώς και οι Αξκοι Οικονομικού, Στρατολογικού, Δχστες Υγειονομικού, Φροντιστές.

 

Εγείρονται εύλογα λοιπόν  τα εξής ερωτήματα:

 

α.    Γιατί να εξαιρούνται από το διαγωνισμό στελέχη (Αξκοι) που προέρχονται από ΑΣΣΥ και είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, αντίστοιχου με αυτών του Οικονομικού Σώματος;

 

β.    Γιατί να μη δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους Αξκούς, ανεξαρτήτως προέλευσης, από το βαθμό του Υπολοχαγού και όχι του Λοχαγού όπως ισχύει σήμερα, να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχής, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις;

 

Στην παρ.4 του άρθρου 14 προβλέπεται η αρχική στελέχωση του Σώματος από το σύνολο των υπηρετούντων Αξκων του Ελεγκτικού Σώματος του ΣΞ συμπεριλαμβανομένων και των επιτυχόντων στο διενεργηθέντα διαγωνισμό  του τρέχοντος έτους καθώς και με αίτηση μετατάξεως 56 Αξκων (Ο) από το βαθμό Σχη έως και Λγου όλων των Κλάδων, με αποτέλεσμα κάποιος Ανχης – Τχης – Λγος - Υπλγος αντίστοιχα, (κάτοχοι τίτλου σπουδών, αντίστοιχου με αυτών του Οικονομικού Σώματος, με εμπειρία Μονάδας δεκαετίας κατ’ ελάχιστο), να μην υφίσταται γι΄ αυτούς δυνατότητα μετάταξης κατόπιν αιτήσεως για την αρχική στελέχωση του Σώματος.

 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Πολυνομοσχεδίου μεταξύ άλλων η Οικονομική Επιθεώρηση περιλαμβάνει τον επιτόπιο χρηματοοικονομικό έλεγχο των Οικ. Υπηρεσιών και των Δχσεων των ΕΔ. Εκτιμούμε ότι στην αρχική  στελέχωση πρέπει να συμπεριληφθούν, κατόπιν διαγωνισμού, Αξκοι ανεξαρτήτου προελεύσεως κάτοχοι ΜΠΣ ως ενισχυτικό προσόν, αφού για τους Αξκούς (Ο) απαιτείται μόνο το πτυχίο του ΑΠΘ, κτηθέν κατ’ ελάχιστο 10 έτη πριν, (με την έννοια μόνο όσοι είναι Λοχαγοί και εντεύθεν) εφόσον πρόκειται για επιτόπιο έλεγχο σε Δχσεις Υλικού – Καυσίμων – Τροφίμων – Πυρομαχικών – Ανταλλακτικών – Ειδικών Ανταλλακτικών ΕΠ Αεροσκαφών – Υλικών Τηλεπικοινωνίων.

 

Πέραν των παραπάνω ανακύπτει μείζον ζήτημα που αφορά την πρόβλεψη νομοτεχνικής ρύθμισης για την εξασφάλιση της αντικειμενικότητας των ΟΕ και της απαλοιφής του φαινομένου της αυτοεπισκόπησης εφόσον οι προς μετάταξη Αξκοι του (Ο) Σώματος τους ανατίθενται καθήκοντα Δχστων Χρηματικού, εκκαθαριστών λογαριασμών υλικού, δαπανών κλπ. 

 

Εν κατακλείδι ως Ε.Σ.ΠΕ.Θ προτείνουμε τόσο η αρχική στελέχωση όσο και η μετέπειτα πλήρωση κενών θέσεων να πραγματοποιηθεί σε βάθος τριετίας κατόπιν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, με την τροποποίηση του ισχύοντος ΠΔ 399/77 ή ακόμα και την έκδοση νέου ΠΔ όπου θα αναφέρονται τα εξεταζόμενα μαθήματα η εξεταστέα ύλη, η κατ’ ελάχιστον βαθμολογία ανά μάθημα, καθώς επίσης η δικαιοδοσία συμμετοχής Αξκων ανεξαρτήτου προελεύσεως όπως προαναφέραμε. Φυσικά προϋπόθεση η κατοχή ΜΠΣ ως απαραίτητο προσόν και δικαιούμενοι συμμετοχής, όλοι οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ στον βαθμούς Υπολοχαγού, Λοχαγού και Ταγματάρχη με καθοριζόμενο ανά βαθμό αριθμού Αξκών προς μετάταξη.

 

Τα παραπάνω τίθενται και ως αντιδιαστολή με το «θετικό άνοιγμα» της μετέπειτα πλήρωσης κενών θέσεων, με το ερμητικό και επίφοβο κλείσιμο της αρχικής στελέχωσης. Να σημειώσουμε ότι μικρή μερίδα βουλευτών της Αντιπολίτευσης, ζήτησαν εξηγήσεις σχετικά με τα κριτήρια της αρχικής στελέχωσης του Σώματος.

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας, ενέργειες, τόσο της προώθησης προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους του αναφερόμενου αιτήματός μας, όσο και της ενημέρωσής των ενεργειών σας, επί του παρόντος εγγράφου.

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

 

Έγγραφο προς Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ για το Πολυνομοσχέδιο ΥΠ.ΕΘ.Α (Τροποποίηση Άρθρου 1)

Αρ.Πρωτ.: 86/2017

Λάρισα, 14 Οκτ 2017

 

ΠΡΟΣ  :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ.  :   Μέλη Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας

                ΜΜΕ – Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :   Πολυνομοσχέδιο  ΥΠ.ΕΘ.Α  (Τροποποίηση Άρθρου 1)

 

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

 

Σκοπός του παρόντος είναι να θέσουμε υπόψη σας, σχετικά με το Άρθρο 1 του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν επισταμένης διερεύνησης του θέματος και πολλών συζητήσεων με συναδέλφους, να προσθέσουμε επιπλέον κάποιες σκέψεις και διαπιστώσεις, έτσι ώστε να αναδειχθεί και μια επιπλέον όψη του θέματος.

Ουσιαστικά μέσω του συγκεκριμένου άρθρου, παρέχεται το ευεργέτημα μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, έως και το βαθμό του Συνταγματάρχη (Σχη) και εφόσον επιθυμούν να προσφέρουν περαιτέρω τις υπηρεσίες τους στις ΕΔ.

Η υφιστάμενη διατύπωση είναι ατελής, διότι κατ’ αυτό τον τρόπο αποκλείονται από του παρόντος άρθρου οι Σχες προερχόμενοι από ΑΣΕΙ, κι αυτό γιατί ο νομοθέτης έθεσε το όριο των 35 ετών ευδόκιμης υπηρεσίας, χωρίς να λάβει υπόψη του, ότι οι Σχες της συγκεκριμένης προέλευσης, κρίνονται παγίως κατ’ έτος, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να αποστρατεύονται εφόσον κριθούν μη προακτέοι. Ουσιαστικά, η υπηρεσία θέτει αυτεπάγγελτα σε αποστρατεία Σχες με συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας ολιγότερα των 35, χωρίς οι ίδιοι να το επιθυμούν. Οι αρνητικές συνέπειες, τόσο για τους ιδίους όσο και για τις οικογένειες τους δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, αν λάβουμε υπόψη μας την οικονομική δυσπραγία που διανύουμε τα τελευταία έτη.

Το παραπάνω γεγονός είναι αρκετά οξύμωρο, διότι δεν συμβαίνει αντίστοιχα στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) και Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ), όπου  οι αντίστοιχοι συνάδελφοι τίθενται ήδη εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ) με τον αυτό βαθμό του (ήτοι Σμήναρχου - Πλοίαρχου). Είναι πράγματι απορίας άξιο, ποιοι είναι οι λόγοι επιβάλλουν στην υπηρεσία να προβαίνει σε διακριτή μεταχείριση του προσωπικού, καθόσον ομοιόβαθμοι, διαφορετικών Κλάδων, κρίνονται και αποστρατεύονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά.  

Εν ολίγοις, οι Σχες που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευέλπιδων (ΣΣΕ) των Τάξεων 1988 έως 1991, οι οποίοι θα κριθούν φέτος, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποστρατευθούν χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 1, καθόσον δεν θα έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη ευδόκιμου υπηρεσίας. Συνεπώς η συγκεκριμένη διάταξη, υπό την παρούσα ατελή διατύπωση, δεν καλύπτει το σύνολο του προσωπικού και εκπέμπει λανθασμένα μηνύματα ότι δεν παράγεται δίκαιο αποτέλεσμα, λόγω της δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξκών.

Ως Ε.Σ.ΠΕ.Θ εκτιμούμε, ότι απαιτείται η τροποποίηση της υπόψη διατύπωσης του άρθρου 1 του Πολυνομοσχεδίου, με τη διαγραφή του προαπαιτούμενου όρου 35ετή συντάξιμη υπηρεσία από την παρ.1,  εδάφιο (α) του άρθρου 1 του Ν/Σή τροποποίηση σε 30ετία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως, χωρίς αποκλεισμούς προέλευσης, να επιδιώξουν την ένταξή τους στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω μέτρο δεν μπορεί να περιλάβει το σύνολο του επιθυμούντος προσωπικού, αλλά το απαραίτητο για την Υπηρεσία σε επιχειρησιακό επίπεδο. Είναι απολύτως σαφές ότι ο τρόπος επιλογής πρέπει να είναι αδιάβλητος και να γίνεται με αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια. Είναι επίσης απολύτως απαραίτητο  να προηγείται κάθε χρόνο η προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων προς κάλυψη (κατά διοικητικό βαθμό), προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα αχρείαστης και άκαιρής συσσώρευσης προσωπικού σε συγκεκριμένους βαθμούς, θέσεις, ειδικότητες και «ευγενείς κατηγορίες».

Κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών,

Παρακαλούμε για τις, κατά την κρίση σας, ενέργειες, τόσο της προώθησης προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους του αναφερόμενου αιτήματός μας, όσο και της ενημέρωσής των ενεργειών σας, επί του παρόντος εγγράφου. 

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΣΣΥ 1992)

Αρ. Πρωτ.: 87/2017

Λάρισα, 04 Οκτ 2017

 

ΠΡΟΣ  :   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

 

ΚΟΙΝ.  :  ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :   Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ

 

ΣΧΕΤ. :    α. Ν.2439/1996

                 β. Ν.3883/2010

                 γ. Ν.4407/2016

                 δ. Ν.4433/2016

 

Κύριε Πρόεδρε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

 

Με μεγάλη ανησυχία και αγωνία παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα του Πολυνομοσχεδίου που τέθηκε προς νομοτεχνική επεξεργασία και συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Πέραν του επονείδιστου άρθρου 27, ειδικότερα σε ότι αφορά στις διατάξεις του άρθρου 4, δια του οποίου και υπό την παρούσα διατύπωση, παραπέμπει στις καλένδες το θέμα της επίλυσης του βαθμολογικού ζητήματος των Αξιωματικών που προέρχονται από Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών και οι οποίοι κατετάγησαν κατά το έτος 1990 (Απόφοιτοι ΑΣΣΥ 1992), επιδιώκοντας καιροσκοπικά και με απροκάλυπτη προεκλογική στόχευση να κρατήσει «ομήρους» εκατοντάδες συναδέλφους.

 

Το θέμα είναι ιδιαίτερα γνωστό και έχει τύχει ανάδειξης και προβολής από όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Με την από 28 Δεκεμβρίου 2016  επιστολή μας, αναδείξαμε δημοσίως το ζήτημα της δυσμενούς διακριτής μεταχείρισης των Αξιωματικών που προέρχονται από ΑΣΣΥ, οι οποίοι εντάχθηκαν στις τάξεις των ΕΔ το έτος 1990, σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη παλαιοτέρων και νεότερων Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης, καθώς επίσης και έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του Ν.Δ 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν. 705/1977 (Α’ 279).

 

Επίσης, πέραν του συνόλου των εμπλεκομένων φορέων, επί του σχετικού θέματος κατά την δημόσια διαβούλευση, τοποθετήθηκε τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας, προφανώς συναδέλφων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά και μαζικά με πρωτοφανή αριθμό σχολίων και προτάσεων, τα οποία είχαν ως κοινή συνισταμένη την απαίτηση επίλυσης του σοβαρού προβλήματος που προέκυψε. Επί των σχολίων, αναδεικνύεται  χαρακτηριστικά η απαίτηση ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλιών προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με έκπληξή μας όμως διαπιστώνουμε τον προβληματικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης διάταξης του άρθρου 4 (όπως έχει κατατεθεί προς ψήφιση), καθότι κατ’ αυτό τον τρόπο δε δίνεται λύση επί των προβλημάτων που έχουν συσσωρευθεί. Αναδεικνύεται, κατά τα διαφαινόμενα, η προχειρότητα και η αποσπασματικότητα των εν λόγω νομοθετημάτων δημιουργώντας παράλληλα και την ισχυρότατη απογοήτευση στους  θιγομένους συναδέλφους, τους οποίους το θέμα αποτελεί μείζον ζήτημα ηθικής τάξης.

 

Η Πολιτεία δεν πρέπει  να νομοθετεί, εξυπηρετώντας τα θέλω ορισμένων κύκλων δημιουργώντας ανισότητα, αδικίες και ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένες κατηγορίες προσωπικού, επιφέροντας δε ανατροπή της υφιστάμενης επετηρίδας αρχαιότητας των Αξιωματικών που προέρχονται από το σώμα των Υπαξιωματικών (αποφοίτων ΑΣΣΥ), με παράλληλη αυθαίρετη καταπάτηση των στρατιωτικών κανονισμών, βάσει των οποίων δεν μπορεί να κρίνονται νεότεροι, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι αυτών και βάσει των οποίων δεν προβλέπεται επ’ ουδενί προαγωγή Αξιωματικού στον επόμενο βαθμό, χωρίς συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας. Το παραπάνω γεγονός προσβάλλει βάναυσα τον κώδικα αξιών μας γιατί διασαλεύει - ανατρέπει την καθεστώσα τάξη, θέτοντας θρυαλλίδα αποσυσπείρωσης της συνοχής και της ομοιογένειας των ΕΔ. Ο κ. Υ.ΕΘ.Α,  στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού έργου, έχει διατυπώσει την άποψη ότι: «η αρχαιότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στρατεύματος, υπέχει δε ισχύ όμοια με αυτή της διαφοράς βαθμού». Συμφωνούμε απόλυτα και ελπίζουμε να αναληφθούν ευθαρσώς τις οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες. Θα αποτελούσε αναμφίβολα μια πράξη μεγάλου πολιτικού ανδρός.

 

Πιστεύουμε ακράδαντα, ότι το περιεχόμενο του άρθρου 4 είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί την παρούσα στιγμή. Πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διατυπωθεί με σαφέστερο, δικαιότερο και πειστικότερο τρόπο.

 

Υπάρχουν τρόποι να δικαιωθούν οι θιγόμενοι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και να αποκατασταθούν διοικητικά, χωρίς να επηρεαστεί στο παραμικρό η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΔ και φυσικά χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση (αναδρομική ή μη) για την Υπηρεσία.

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ) για την αποκατάσταση της αδικίας, φρονεί ότι απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία δύναται να εξαλείψουν τις  παραλείψεις, καθώς και τις αδικίες που έχουν συντελεστεί, με «φωτογραφικές» διατάξεις που εμφιλοχώρησαν ατυχώς στο ισχύον νομικό πλαίσιο εξυπηρετώντας πιθανόν, συγκεκριμένες στοχεύσεις, για τις οποίες σύντομα το λόγο θα έχει η Ελληνική Δικαιοσύνη για την αποκατάσταση της τάξης και τη θεραπεία των διοικητικής φύσεως ενεργειών του δημοσίου σε βάρος των θιγομένων. Κατόπιν τούτου, προτείνουμε τα ακόλουθα:

 

α.         Η παράγραφος 26 του άρθρου 18 του Ν.4407/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.4433/2016, αντικαθίσταται από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.4407/2016, με την ακόλουθη διατύπωση:

 

«26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του N. 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του N. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του N. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015. Ειδικά, για τους αξιωματικούς οι που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), οι οποίοισυμπλήρωσαν μέχρι 31.12.2015 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8δ του άρθρου 3 του N. 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), ο χρόνος των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του N. 2439/1996, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του N. 3978/2011 (Α΄ 137). Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2015, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του N. 2439/1996, ως προϋπόθεση για την προαγωγή σε επόμενους βαθμούς».

 

β.    Η παράγραφος 18β στο άρθρο 18 του N.4407/16, αντικαθίσταται ως εξής: Μετά την παρ. 13 του άρθρου 36 του Ν. 3883/2010 προστίθεται παράγραφος 13Α, ως εξής: «13Α. Πέραν των καθοριζομένων στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, οι Αξιωματικοί της περίπτωσης 5 της παραγράφου β´ του άρθρου 2 είναι νεότεροι των ομοιόβαθμων τους, που προέρχονται από ΑΣΣΥ».

 

Οι κυβερνητικοί ταγοί, με περισσή αυταρέσκεια ταυτίζονταν παλαιότερα, κατά τα λεγόμενά τους, με το κάθε γράμμα με τις επιταγές του Συντάγματος, αλλά σήμερα δυστυχώς, επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανοχή στην κατάφωρη παραβίαση βασικών αρχών, κατά την παραγωγή νομοθετικού έργου, επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο μας.

 

Δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια στη ζωή μας, παρά μόνο προκλήσεις! Η πολιτική από αρχαιοτάτων ετών σημαίνει όραμα! Πρέπει να μπορείς να εμπνεύσεις ή να προτείνεις ουσιαστικές λύσεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση να κάνεις μια χάρη στον εαυτό σου (και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό σύνολο), καταγινόμενος με κάτι άλλο ίσως πιο χρήσιμο και ουσιαστικό. Εξάλλου, όπως εύστοχα σημείωσε ο μεγάλος μας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης: «Δεν έφταιγε ο ίδιος. Τόσος ήτανε!». Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους θεσμικούς παράγοντες, όταν σύντομα κατά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου, θα κληθούν να αναμετρηθούν με τον εαυτό τους και να υπερασπιστούν την πολιτική διαδρομή τους, να καταφέρουν να υπερβούν τις προκαταλήψεις και τις ιδεοληψίες τους και να αρθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων, διορθώνοντας σφάλματα τα οποία δυστυχώς οι ίδιοι προκάλεσαν.

 

Κύριε Πρόεδρε, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών

 

Ευελπιστούμε, για την ανάληψη εκ μέρους σας των ενδεδειγμένων πρωτοβουλιών,  για την άμεση αποκατάσταση της βαθμολογικής εξέλιξης των συγκεκριμένων στελεχών, καθόσον αυτό επιτάσσουν οι αρχές της Ισότητας, της Δικαιοσύνης, του Κράτους Δικαίου (χρηστής διοίκησης) και της Αξίας του Ανθρώπου.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

Επαγγελματική Κατάρτιση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

Αρ.  Πρωτ.:  81/2017

 Λάρισα, 05 Σεπ 2017

 

ΠΡΟΣ  :   Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Περιφέρειας Θεσσαλίας

               ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ    

 

ΚΟΙΝ.  :    Βουλευτές Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας της ΒτΕ

                 Α/ΓΕΕΘΑ

                 Α/ΓΕΣ

                 ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες

 

ΘΕΜΑ :  Επαγγελματική Κατάρτιση Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ)

 

ΣΧΕΤ. :    α.  Φ.330/162031/Σ.3649/24 Αυγ 11/ΥΠ.ΕΘ.Α (Απόφαση κ. ΑΝΥΕΘΑ)

               β.  ΠαΔ 8 – 1/1993/ΓΕΕΘΑ         

 

              Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

 

Με αφορμή την έναρξη ήτοι 04 Σεπ 2017, των υποχρεωτικών σχολείων εκπαιδεύσεως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), όπου πραγματοποιούνται αντίστοιχα στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων-Σωμάτων με απώτερο στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, η Ένωση μας έχοντας, ευήκοα ώτα προς κάθε κατεύθυνση, έχει επανειλημμένα γίνει αποδέκτης της ανησυχίας και του προβληματισμού μεγάλου αριθμού μελών της, σχετικά με την αναγκαιότητα μετεξέλιξης και αναδιάρθρωσης της δομής του προκεχωρημένου σταδιοδρομικού σχολείου του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ) «Ενιαίο Τμήμα Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης», στο οποίο φοιτούν υποχρεωτικά στο 1ο έτος του βαθμού του Λοχαγού, άπαντες οι κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων του Σ.Ξ.

 

Διερμηνεύοντας την αγωνία των συναδέλφων, η παρούσα αποσκοπεί στην ανάδειξη όλων των διαστάσεων του θέματος, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο, την Πολιτεία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, κοινωνούς των προβληματισμών και των σκέψεων των συναδέλφων.

 

Η αξιολόγηση της σκοπιμότητας και η φιλοσοφία σχεδιασμού και οργάνωσης της παραπάνω εκπαίδευσης, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ΓΕΣ, εφόσον έχει να κάνει με θέμα επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών, που αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη σταδιοδρομική εξέλιξη τους. Είναι απολύτως σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ότι, οι Ενώσεις ουδεμία πρόθεση, ούτε και σχετική θεσμική νομιμοποίηση, έχουν να εμπλακούν σε θέματα που άπτονται  αμιγώς σε διοικητικές και επιχειρησιακές λειτουργίες των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.  

 

Έχοντας λοιπόν πλήρη συναίσθηση των παραμέτρων που συνθέτουν το ζήτημα, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, όταν ως επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα και ως οικογενειάρχες, καλούνται να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση αυτής της διάρκειας.  

 

Συνεπώς, τίθεται σε θεωρητική υπόσταση, υπό αίρεση η αναγκαιότητα κοινής συμμετοχής, στο (προαναφερθέν) συγκεκριμένο τμήμα των Αξκών από αποφοίτους ΑΣΣΥ και μάλιστα για τόσο εκτεταμένο χρονικό διάστημα φοίτησης.

 

Της εν λόγω εκπαίδευσης έχει προηγηθεί (για τους προαχθέντες στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού από το 2010 και εντεύθεν), συναφές επιπέδου και θεματολογίας, υποχρεωτική εκπαίδευση στο Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων, διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) μέσω Διαδικτυακής Μάθησης (ΔΙ.ΜΑ) και οι υπόλοιπες οκτώ (8) δια φυσικής παρουσίας στις Σχολές Εφαρμογής Ο-Σ.

 

Μελετώντας τη δομή και διάρθρωση του Ενιαίου Σχολείου Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται η ανομοιογένεια που διακρίνει το συμμετέχον προσωπικό και η αδυναμία συγκερασμού του ψυχισμού αυτών, διότι οι προθέσεις και τα κίνητρα συμμετοχής διαφοροποιούνται απολύτως, εξαιτίας της εμπλοκής προσωπικού διαφορετικής προέλευσης (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ). Εν ολίγοις το προσωπικό εκκινεί από άλλη προσωπική και επαγγελματική αφετηρία, μη διαθέτοντας το ίδιο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και έχοντας διαφορετική και διακριτή σταδιοδρομική εξέλιξη.

 

Η βασική παραδοξότητα έγκειται στο ότι οι συνάδελφοι που προέρχονται από τα ΑΣΕΙ διάγουν τη βιολογική ακμή τους, έχοντας ως βασικές προτεραιότητες σε αυτή την φάση της ζωής τους, την ακαδημαϊκή επιμόρφωση και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Αντιθέτως, οι προερχόμενοι από ΑΣΣΥ, οδεύοντας προς τη δύση της σταδιοδρομίας τους και σε προχωρημένη ηλικία (αγγίζοντας ηλικιακά προς τα 50 έτη), έχουν εκ φύσεως περιορισμένες μαθησιακές δυνατότητες. Παράλληλα, οι οικογενειακές και κατ’ επέκταση οικονομικές υποχρεώσεις επιδρούν αρνητικά στον ψυχισμό τους μη επιτρέποντάς τους να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στα αντικείμενα της εκπαίδευσης, όταν πρέπει να επιβιώσουν σε ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο.

 

Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, καλούνται να «ματώσουν» οικονομικά εν μέσω βαθιάς δημοσιονομικής κρίσης, εγκαταλείποντας τις οικογένειές τους, για διάστημα απουσίας τριών (3) μηνών, λαμβάνοντας ως χρηματική ανταμοιβή ένα ιδιαίτερα χαμηλό εκπαιδευτικό επίδομα (βασιζόμενο σε  παρωχημένα μισθολογικά δεδομένα της δεκαετίας του 1980), όταν μάλιστα οι περισσότεροι εξ’ αυτών έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, με πληθώρα πρόσθετων εξωσχολικών υποχρεώσεων και λοιπών δραστηριοτήτων.

 

Πέραν των παραπάνω,  οι γυναίκες συνάδελφοι, προερχόμενες από το θεσμό των μονιμοποιηθεισών  Εθελοντριών του Ν.705/1977, διαχωρίζονται αυθαίρετα από το σώμα των υπόχρεων συμμετοχής, παρακολουθώντας παρεμφερές Σχολείο περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ηπιότερης μαθησιακής έντασης, παραχωρώντας έτσι η Υπηρεσία μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία συναδέλφων, μια εξόφθαλμα ευνοϊκή μεταχείριση. Το παραπάνω γεγονός, φυσικά έρχεται φυσικά σε ευθεία αντίθεση με τις Συνταγματικές επιταγές οι οποίες επιτάσσουν την ισότητα των δύο φύλων και παρέλκει των Αρχών του Κράτους Δικαίου.

 

Για την άμβλυνση των ως άνω προβλημάτων και των δυσχερειών που απορρέουν, απαιτείται η λήψη μέτρων τα οποία, συνδυαστικά, μπορούν να εξαλείψουν σε μεγάλο βαθμό τις αντιξοότητες, χωρίς να επηρεαστεί η διοικητική ή επιχειρησιακή λειτουργία των Ε.Δ, που αποτελούν πρωταρχικό μέλημα όλων µας. Αντιθέτως, τυχόν υιοθέτησή τους, θα επιφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη για την Υπηρεσία λόγω μείωσης των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο συμμετέχων προσωπικό και περιστολής λειτουργικών εξόδων των Σχολών Εφαρμογής Ο-Σ.

 

Ειδικότερα, προτείνεται όπως εξετασθούν:

 

α.    Διαχωρισμός των φοιτούντων Αξκών βάσει προέλευσης, ώστε οι απόφοιτοι ΑΣΕΙ να παρακολουθούν εκπαίδευση διάρκειας δώδεκα (12) εβδομάδες, εκ των οποίων τέσσερις (4) εβδομάδες δια ΔΙ.ΜΑ και οι υπόλοιπες οκτώ (8) εβδομάδες δια φυσικής παρουσίας (ανά τέσσερις (4) εβδομάδες στις Σχολές εφαρμογής Ο – Σ  &  στη ΣΠΖ). Για τους αποφοίτους ΑΣΣΥ και τις μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/1977, προτείνεται ως βέλτιστη επιλογή, η φοίτηση διαρκείας τεσσάρων (4) εβδομάδων ΔΙ.ΜΑ και τεσσάρων (4) εβδομάδων φυσικής παρουσίας (ανά δύο (2) εβδομάδες στις Σχολές εφαρμογής Ο-Σ  &  στη ΣΠΖ). Τα παραπάνω, επιβάλλεται όπως εφαρμοστούν κατ’ ελάχιστον για όσους συναδέλφους, ανεξαρτήτως προέλευσης και φύλου, έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το Σχολείο «Διοικητών Υπομονάδων», όπου βάσει συναφούς θεματολογίας ΑΝΑΠΕΚ έχουν ήδη πιστοποιημένα αποκτήσει τις αναγκαίες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ενημερώθηκαν επί των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και επιστημονικών αντιλήψεων, καθώς και επί θεμάτων τακτικής χρησιμοποίησης των Ο-Σ του Σ.Ξ, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα συγκεκριμένα καθήκοντα (Διοικητής Λόχου) που είναι, κατά βάση, κοινά για τους βαθμούς του Υπολοχαγού - Λοχαγού.

 

                 β.    Δραστικός περιορισμός διάρκειας της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευομένων, με πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσω  εντατικοποίησης της εκπαίδευσης από απόσταση, ήτοι της ΔΙ.ΜΑ, όπως γίνεται σε άλλες συναφείς εκπαιδεύσεις των ΕΔ και κατά κόρον πλέον εφαρμόζεται στον ιδιωτικό τομέα, με άριστα αποτελέσματα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι, η επιτυχία του θεσμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου, σηματοδοτεί και στη χώρα μας το πέρασμα σε μια άλλη εποχή, στην οποία οι Ε.Δ οφείλουν να πρωτοπορήσουν και όχι να παραμένουν απλοί παρατηρητές.

 

                 γ.     Θέσπιση δυνατότητας λήψης αυξημένης προκαταβολής (περί το 50%), έναντι των δικαιούμενων αμοιβών - αποζημιώσεων που προβλέπονται για τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση (έξοδα μετακίνησης, εκπαιδευτικό επίδομα , ΗΕΕ εκπαίδευσης).

 

                 δ.     Λήψη μέριμνας για έγκαιρο καταλογισμό και απόδοση του υπολοίπου ποσού  σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός από επιστροφής των εκπαιδευομένων στην οργανική τους θέση. Το συγκεκριμένο θέμα εκτιμάται ότι είναι καθαρά θέμα καταπολέμησης της «γραφειοκρατίας», καθόσον με την υποβολή πλήθους δικαιολογητικών που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, ημέρες εκπαίδευσης, ακόμα και βεβαίωσης για το που υπηρετούν, στοιχεία τα οποία είναι ήδη γνωστά στην Υπηρεσία.

 

                 ε.     Τροποποίηση της ΠαΔ 8-1/1993 του ΓΕΕΘΑ που ρυθμίζει θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σήμερα, εναρμονιζόμενη με τα τρέχοντα επίπεδα τιμών κόστους ζωής και θεσμοθετημένων αμοιβών - αποζημιώσεων, όπως έχουμε προτείνει σε παλαιότερη επιστολή μας (Υπ. αριθµ 82/16 Φεβ 15).

 

              στ.     Τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει τη χορήγηση Καταστάσεων Επιβίβασης (ΚΕ), για το προσωπικό των Ε.Δ που φοιτά σε υποχρεωτικά σχολεία, ώστε να λαμβάνεται µια (1) πρόσθετη ΚΕ για κάθε δύο (2) εβδομάδες εκπαίδευσης, µε προορισμό αποκλειστικά τον τόπο υπηρέτησης του στελέχους, προκειμένου να δύναται να επισκεφθεί την οικογένειά του, εφόσον απομακρύνεται απ’ αυτή κατ’ εντολή της Υπηρεσίας.

 

                 Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάθε πρόταση για διαρθρωτικές αλλαγές και βελτιστοποίηση οργάνωσης & λειτουργιών, συναντά πάντοτε αρχικά ισχυρές αντιστάσεις. Η έλλειψη τόλμης όμως είναι αυτή που οδηγεί στην απραξία και η απραξία στη στασιμότητα Το ζητούμενο στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως είναι η πρόοδος. Η αδράνεια, ο εφησυχασμός, η εμμονή σε παρωχημένα στερεότυπα και αντιλήψεις, η περιχαράκωση σε στεγανά, πρέπει να απομονωθούν στο μακρινό χθες, διότι δε μπορεί να έχουν θέση στο ελπιδοφόρο αύριο.

 

                 Αξιότιμοι Κύριοι/ες Βουλευτές,

 

Έχοντας επίγνωση της αγάπης και της εμπιστοσύνης µε την οποία η Πολιτεία περιβάλει το προσωπικό των ΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, καθώς και τα οικονομικά προβλήματα των οικογενειών των στελεχών που αντικειμενικά δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές απαιτήσεις διαβίωσης, ευελπιστούμε για την εξέταση των προτάσεων μας και την, κατά την κρίση σας, ανάδειξή τους.

 

Η Πανελλήνια ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η οποία είναι αποδέκτης παρακαλείται για τις κατά την κρίση της ενέργειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Στέφανος Κουκουράβας

6983531360

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

 

Νικόλαος Γκαμπλιάς

6937024917,  *7024917

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Δ.Σ. Ε.Σ.ΠΕ.Θ