Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Δείτε με ποια κριτήρια θα γίνει η διανομή του κοινωνικού μερίσματος

Όπως ανακοίνωσε πριν λίγο στην Ολομέλεια η Υπουργός Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, δεν θα εκδοθεί κ.υ.α. για τον προσδιορισμό των κριτηρίων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος αλλά οι σχετικές διατάξεις ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο με νομοτεχνικές βελτιώσεις.

Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα, ως διανομή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.


Τα κριτήρια καταβολής είναι τα ακόλουθα:

Α) Εισοδηματικά κριτήρια


Β) Περιουσιακά κριτήρια


Γ) Περιουσιακά τεκμήρια

Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια

Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση. 

Δείτε τους παρακάτω χρηστικούς πίνακες:

Περιουσιακά κριτήρια

 Κριτήρια διαμονής και λοιπά κριτήρια
Εξαιρούνται από τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος νοικοκυριά, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
- εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
- δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
- δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
- δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία.

Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.

Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση.

Πηγή: Taxheaven  https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37865

Μαχαίρι και για όσους έχουν λιγότερα από 35 έτη

 
 
 
 
 
 
Όσοι πήραν προκαταβολή σύνταξης μεγαλύτερη από την οριστική επιστρέφουν τη διαφορά, με συμψηφισμό από τα αναδρομικά της σύνταξης. Αν υπάρχει υπόλοιπο οφειλής, θα «εισπραχθεί» με παρακράτηση του ¼ (25%) της σύνταξης. Οφειλόμενο ποσό μέχρι και 100 ευρώ εισπράττεται εφάπαξ!
 
Η διαφορά στα καθαρά προ φόρου ποσά είναι -253 ευρώ ή -20,12% (1.257-1.004=253). Η προσωπική διαφορά θα βγει επί των καταβαλλόμενων συντάξεων και επειδή η μείωση είναι 20,12% ενεργοποιείται η μερική προστασία του νόμου, οπότε στο συνταξιούχο θα επιβληθεί το 50% της περικοπής, δηλαδή 10,06%. Αυτό σημαίνει ότι η μείωση που θα εφαρμοστεί θα είναι 126 ευρώ και τα άλλα 126 ευρώ θα τα παίρνει ως προσωπική διαφορά, μαζί με τη σύνταξη των 1.004 ευρώ. Συνολικά θα έχει 1.130 ευρώ. Στο ποσό αυτό γίνεται εκ νέου κράτηση 6% για ασθένεια (6%) και διαμορφώνεται στα 1.062 ευρώ προ φόρου.
 
Η προσωπική διαφορά των 126 ευρώ καταργείται από 1/1/2019. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου ένα χρόνο από τώρα η σύνταξη θα μειωθεί στα 1.004 ευρώ, λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς! Ο νόμος 4472/2016 λέει ότι στις νέες από 13/5/2016 και μετά συντάξεις η προσωπική διαφορά καταργείται όση και αν είναι και δεν ισχύει το πλαφόν μείωσης 18% γιατί αυτό το πλαφόν θα εφαρμοστεί στους παλιούς συνταξιούχους.
 
Καθηγητής ΑΕΙ (ειδικού μισθολογίου) με 34 χρόνια και 11 μήνες υπέβαλε αίτηση τον Αύγουστο του 2016. Οι συντάξιμες αποδοχές του είναι 3.137 ευρώ. Η σύνταξη έχει και εδώ δύο υπολογισμούς. Με τον παλιό τρόπο θα έπαιρνε 2.437,75 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη βγαίνει 1.678,69 ευρώ μικτά (1.294,99 ευρώ ανταποδοτική και 384 ευρώ εθνική). Η διαφορά που προκύπτει επί μικτών ποσών νέας και παλιάς σύνταξης είναι -759 ευρώ ή κατά -31,1%!!!
 
Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με συνολικό χρόνο 37 έτη και 4 μήνες θα έπαιρνε με τον παλιό τρόπο υπολογισμού 1.483,75 ευρώ μικτά. Με το νόμο Κατρούγκαλου, παίρνει 1.069,12 ευρώ μικτά. Η διαφορά επί των μικτών ποσών είναι -414,63 ευρώ ή -27,94%! Δικαιούται προσωπική διαφορά 126 ευρώ και η μείωση περιορίζεται στο μισό ποσοστό (13,95% αντί 27,94%). Από 1/1/2019 χάνει τη διαφορά και η μείωση ανεβαίνει στο αρχικό ποσοστό (27,94%).
 
Η παλιά σύνταξη μετά τις περικοπές του Μνημονίου προσεγγίζει το νέο ποσό, που σημαίνει ότι δεν θα δοθεί καθόλου προσωπική διαφορά καθώς η μείωση στα μικτά μπορεί να είναι 31,1% αλλά στα καταβαλλόμενα προ φόρου ποσά είναι κάτω του 10%. Η νέα σύνταξη έχει όμως και κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ (3%) επειδή υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ και εισφορά 6% για ασθένεια. Οπότε, το τελικό ποσό προ φόρου διαμορφώνεται στα 1.526,98 ευρώ.
 
Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας με 28 έτη και 5 μήνες στο Δημόσιο και 35 συνολικά έτη με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ υπέβαλε αίτηση στις 23/5/2016, με συντάξιμες αποδοχές 1.381 ευρώ. Η σύνταξη έχει δύο υπολογισμούς: Προ νόμου Κατρούγκαλου θα έπαιρνε 1.093,29 ευρώ, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη βγήκε στα 865,40 ευρώ μικτά (481,40 ευρώ ανταποδοτική και 384 ευρώ εθνική σύνταξη). Εχει μείωση κατά 227 ευρώ ή 20,8%. Παρότι όμως στα μικτά έχει μείωση άνω του 20%, δεν θα έχει την προστασία του νόμου και δεν θα του χαριστεί η μισή περικοπή, γιατί το κόλπο στο νόμο Κατρούγκαλου είναι ότι η προσωπική διαφορά υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων και όχι επί των μικτών ποσών, νέας και παλιάς σύνταξης.
 
Καθηγητής ΑΕΙ (ειδικού μισθολογίου). Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού θα έπαιρνε 2.437,75 ευρώ μικτά, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη βγαίνει 1.678,69 ευρώ μικτά. Εχει μείωση κατά 759 ευρώ ή κατά 31,1%!
 
Η παλιά καταβαλλόμενη σύνταξη έχει περικοπή 5% (είναι πάνω από 1.000 ευρώ) και επιπλέον 6% για ασθένεια. Το ποσό της παλιάς σύνταξης από τα 1.096 ευρώ διαμορφώνεται μετά τις κρατήσεις αυτές στα 976 ευρώ προ φόρου. Η νέα σύνταξη έχει μόνον εισφορά 6% για ασθένεια και το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό διαμορφώνεται στα 813 ευρώ. Η διαφορά είναι -163 ευρώ ή -16,7% και δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά. Ο συνταξιούχος επωμίζεται τη μείωση κατά 16,7%, χωρίς «έκπτωση».
 
Υπάλληλος ΥΕ κατηγορίας με 35 έτη (όλα Δημόσιο) υπέβαλε αίτηση τον Ιούλιο του 2016. Με τον παλιό τρόπο υπολογισμού, θα έπαιρνε σύνταξη 1.004 ευρώ μικτά. Με το νόμο Κατρούγκαλου και με συντάξιμες αποδοχές (2002-2016) 1.325 ευρώ η σύνταξη του βγήκε στα 832 ευρώ.
 
Υπάλληλος ΔΕ κατηγορίας με 35 έτη θα έπαιρνε 1.093,29 ευρώ, ενώ με το νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη βγήκε στα 865,40 ευρώ μικτά. Εχει μείωση κατά 227 ευρώ ή 20,8% στο μικτό ποσό, αλλά στο καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό η μείωση είναι 163 ευρώ ή 16,7% και δεν υπάρχει καμία προσωπική διαφορά.
 
Χήρα αστυνομικού παίρνει οριστική σύνταξη 529 ευρώ μικτά, από τη σύνταξη του συζύγου της που ήταν 1.594 ευρώ μικτά! Η μεγάλη μείωση προκαλείται επειδή ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι για αιτήσεις σύνταξης λόγω χηρείας από 13/5/2016 και μετά ο/η επιζών σύζυγος παίρνει το 50% της σύνταξης του θανόντος. Η διάταξη-βόμβα όμως του νόμου λέει ότι το 50% θα δοθεί όχι στην αρχική αλλά στη νέα σύνταξη του θανόντος που θα προκύψει με τον επανυπολογισμό βάσει του νόμου Κατρούγκαλου!
 
Υπάλληλος ΥΕ κατηγορίας με 35 έτη θα έπαιρνε σύνταξη 1.004 ευρώ μικτά. Με το νόμο Κατρούγκαλου παίρνει 832 ευρώ μικτά (μείωση 17,1%).
 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν -όπως και σε όλες τις συντάξεις χηρείας όλων των Ταμείων- η σύνταξη των 1.594 μικτά επανυπολογίστηκε και βγήκε στα 1.058 ευρώ. Ο επανυπολογσμός δηλαδή έβγαλε τη σύνταξη με μείωση 34%!!! Από αυτά τα 1.058 ευρώ, η σύζυγος παίρνει το 50%, δηλαδή τα 529 ευρώ. Στο ποσό αυτό καταβάλλεται και προσωπική διαφορά 84 ευρώ, που όμως καταργείται την 1η/1/2019. Το συνολικό ποσό της σύνταξης με την προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 613 ευρώ μικτά και στα 576 ευρώ μετά την εισφορά ασθένειας 6% και πριν από το φόρο. Με το παλιό καθεστώς η χήρα θα έπαιρνε το 70% της αρχικής σύνταξης των 1.594 ευρώ, δηλαδή θα έπαιρνε 1.115 ευρώ μικτά, ενώ τώρα της βγαίνουν 613 μικτά. Της κόβονται δηλαδή 502 ευρώ από τη σύνταξη χηρείας που θα έπαιρνε αν δεν έβγαινε ο νόμος 4387/2016, γνωστός ως «νόμος Κατρούγκαλου».
 
Οι συντάξεις για όσους έχουν λιγότερα από 35 έτη θα έχουν ανάλογες μειώσεις και πάντως το αν θα ξεπερνούν ή όχι το 20% εξαρτάται από τις συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων.
 
Γεγονός είναι, πάντως, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου κρύβει μεγάλες μειώσεις συντάξεων στο Δημόσιο ιδίως όσο υψηλότερες είναι οι αποδοχές και όσο περισσότερα τα έτη ασφάλισης. Ανατρέπεται δηλαδή η πεποίθηση που ενδεχομένως να καλλιεργείται στις τάξεις των 680.000 δημοσίων υπαλλήλων ότι τα πολλά χρόνια και οι υψηλές αποδοχές οδηγούν σε καλύτερη σύνταξη.
 
Το μόνο κίνητρο παραμονής αντί εξόδου από το Δημόσιο είναι πλέον ο μισθός και τα επιδόματα, για όσο καιρό ακόμη θα διατηρούνται ανέπαφα.
 

Απαράδεκτη η εξομοίωση των σπουδαστών Α.Σ.Σ.Υ, με αυτούς των Ι.Ε.Κ.

Ο Σ.Α.ΣΥΔ.Α μας απέστειλε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, με την οποία θεωρεί απαράδεκτη την εξομοίωση των σπουδαστών των 19000 μορίων της ΣΥΔ με αυτούς των Ι.Ε.Κ..

Μάλιστα δε, θεωρεί σκόπιμη την υποβάθμιση της ισοτιμίας των Πτυχίων Α.Σ.Σ.Υ. με αυτά των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ., δ η λ ώ ν ο ν τ α ς ότι, θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αναβάθμιση των Πτυχίων αποφοίτων Α.Σ.Σ.Υ. στο 6ο Επίπεδο και κατ' επέκταση, την αναγνώριση σε αυτούς των ανάλογων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε εδώ το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 006-2017_Κατάταξη ΑΣΣΥ στο Ελληνικό Πλαίσιο Προσόντων (30Ιουλ17).pdf

Ενημέρωση Ε.Σ.ΠΕ.Θ: Το Στρατόπεδο «Ράμμου», όπου φιλοξενούνταν παλαιότερα ο Υγειονομικός Σταθμός Καλαμπάκας πρόκειται να ζητήσει από το ΥΠ.ΕΘ.Α να του παραχωρηθεί ο Δήμος Καλαμπάκας με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «Ράμμου» έχουν ελεγχθεί από κλιμάκιο της Αστυνομίας και κρίθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, για να στεγάσουν το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Καλαμπάκας, κάτι που θα μειώσει σημαντικά τα μηνιαία λειτουργικά έξοδά του.

 

Το κτήριο είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλά χρόνια, και αναμφισβήτητα χρήζει αξιοποίησης.

 

Επειδή το κτήριο δεν μπορεί να το ζητήσει η Αστυνομία, κατόπιν συνεννόησης αυτό θα γίνει από τον Δήμο Καλαμπάκας.

 

Τα αίτημα του Δήμου προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, θα τεθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμπάκας, και κατόπιν θα υποβληθεί προς έγκριση.

 

ΠΗΓΗ: http://www.tameteora.gr

Βρίσκεστε εδώ: Home Σύνδεσμοι